(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Ngày 24 tháng 11 hàng năm Giáo Hội mừng kính Lễ các Thánh Tử Vì Đạo Viêt Nam, và cũng là ngày Bổn Mạng của Cộng Đoàn chúng ta. Tuy nhiên Cộng Đoàn chúng ta thường tổ chức mừng kính các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam vào Tuần 33. Vậy nơi các ngài và qua các ngài, chúng ta tìm thấy những mẫu gương nào? Trước hết các ngài là những đấng đã làm chứng cho niềm tin của mình. Kế đến các ngài là những người làm chứng cho tình yêu. Sau cùng các Ngài là những người làm chứng cho niềm hân hoan Nước Trời.

Theo bước chân Chúa Giêsu, các Thánh Tử Đạo đã vui lòng chấp nhận thân phận hạt lúa bị ném xuống bùn. Các ngài chấp nhận từ bỏ vinh hoa, phú quý mà người đời hứa hẹn, từ bỏ nhà cửa ruộng vườn, xa lìa cha mẹ vợ con gia đình thân thuộc, chấp nhận xiềng xích, gông cùm, tù ngục, đòn vọt và sẵn sàng hy sinh mạng sống, sẵn sàng đổ máu đào làm chứng cho Đức Ki-tô. Người đời tưởng rằng các ngài bị thua thiệt, bị mất mát, bị diệt vong… nhưng họ có ngờ đâu, các ngài đang khải hoàn chiến thắng và sống mãi trong hạnh phúc vinh quang.

Trải qua hơn 2000 ngàn năm, từng lớp người đã hy sinh mạng sống cho sự thật và lý tưởng mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thế gian này, bằng chính cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài. Các Thánh Tử Vì Đạo cũng đã được mời gọi, và các Ngài cũng đã nghe được tiếng mời gọi ấy để dùng chính những giọt máu của mình hòa nhập với những giọt máu của Con Chiên Chí Thánh, để cùng làm lên một sức mạnh phi thường chống lại mọi tà thuyết, chống lại mọi quyền bính của ma quỷ, mọi sự dữ, tội lỗi và cái chết, để đem lại vinh quang bất diệt cho con người, đem tình yêu xóa hận thù, và đem ánh sáng vào nơi tăm tối. Đó là chứng tích đức tin hùng hồn cho tình yêu mà các ngài dành cho Con Thiên Chúa Chí Ái, là Chúa Giêsu Kitô.

Mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam là dịp nhắc nhở chúng ta hãy sống thể hiện niềm tin trung kiên của mình trong mọi tình huống. Đừng vì một chút cỏ dại lấn át mà chán nản bỏ đạo, chối bỏ đức tin. Đừng vì một chút giận hờn mà thù hận cả niềm tin của mình. Đừng chối đạo vì ghét ai đó hay đánh mất niềm tin vì bên trong Giáo Hội vẫn có cỏ lùng xen lẫn và nhất là đừng bán đứng anh em để cầu vinh.

Là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta luôn tự hào vì có các Vị tiền nhân đã dám chết để minh chứng niềm tin. Đây là gương sáng mà các ngài để lại cho hậu thế. Hãy sống trung thành với Chúa, với Giáo Hội. Hãy can đảm từ chối mọi thỏa hiệp bất chính. Là Kitô hữu chúng ta có nhiệm vụ làm chứng: làm chứng bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời cụ thể của mình. Nói rõ hơn, cách làm chứng tốt nhất cho Chúa, cho đạo là sống bác ái yêu thương. Chúng ta cần phải thuyết phục những người chưa có đạo, những người không hiểu về chính nghĩa của đạo chúng ta, bằng cách sống trọn vẹn, quyết liệt, dứt khoát tinh thần bác ái yêu thương đối với nhau và đối với những người chung quanh.

Cộng Đoàn chúng ta rất được chúc phúc chọn các Ngài làm Bổn Mạng, và bằng mọi cách chúng ta hãy cố gắng bắt chước các Ngài cố gắng bảo tồn hạt giống đức tin ấy vào trong mỗi Thành Viên của Cộng Đoàn, nhất là các giới trẻ và các thế hệ mai sau. Hạt giống đức tin các Ngài đã reo rắc trên đất nước chúng ta, thì giờ đây chúng ta cũng phải phát huy và làm tăng trưởng trên mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống. Nó cần được bắt nguồn từ chính trong tâm hồn chúng ta trước, rồi sẽ lan tỏa trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ và xã hội. Với ơn Chúa giúp, chúng ta cũng sẽ thi hành được sự mong muốn và kêu gọi của các Ngài để tiếp tục giúp chúng ta làm chứng đức tin của mình.

Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau tập sống tinh thần tử đạo, bằng cách thực hiện những điều tốt lành, bởi vì mỗi khi hành động như vậy là chúng ta đã tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Hơn thế nữa, mỗi hy sinh chúng ta chịu trong khi phục vụ và giúp đỡ người khác, sẽ là như một giọt máu tử đạo chúng ta đổ ra từng giây, từng phút để làm chứng cho Chúa.

Ước chi ngọn lửa đức tin mà các Thánh Tử Vì Đạo đã thắp lên, cũng sẽ được cháy sáng lên trong Cộng Đoàn chúng ta, và ước chi máu đào các Ngài đổ ra thấm vào từng mảnh tâm hồn của mọi thành viên và giới trẻ, để từ đó công cuộc truyền giáo sẽ sinh nhiều hoa trái. Xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết can trường sống đức tin trong thế giới đang vắng bóng Thiên Chúa, đang bị tục hóa, và đang bị giá băng đức tin, bại hoại luân lý, để từ đó chúng con luôn biết hy sinh trong một thái độ rất khiêm nhu. Xin Chúa Thánh Thần là tình yêu, ban ơn thêm sức cho chúng ta, đặc biệt là ban ơn bác ái yêu thương, để chúng ta thêm tình mến Chúa yêu người một cách đơn sơ trung thành, một cách bền vững và một cách quảng đại. Chúng ta hãy nhớ: chỉ có tình yêu thương là cách sống đạo tốt nhất và làm chứng cho Chúa, cho đạo, hữu hiệu nhất. Lm. Nguyễn Kim Sơn

LÁ THƯ MỤC VỤ XXXIII TN A.pdf