(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Phục Sinh 2013

Video Lễ Vọng Phục Sinh

Slideshow Hình Phục Sinh

Video – Hoạt Cảnh Thương Khó Chúa

Video Thứ Sáu Tượng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa

Video Thứ Năm Tuần Thánh

Slideshow Hình Lễ Lá 2013