(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Năm 2017

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2017


HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 1
Video Thực Hiện Bởi Ca Đoàn Cécilia

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 2

HOẠT CẢNH GIÁNG SINH 2017 – PHẦN 3


Slideshow – Giáng Sinh 2017


Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – 25/12/2017


Bài Giảng Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2017


Hình – Tiễn Biệt Sơ Linh 16/12/2017


Slideshow – Bổn Mạng Cộng Đoàn 19/11/2017
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Slideshow – Rước Kiệu Đức Mẹ 14/10/2017
Ca Đoàn Cecilia Dâng Hoa Đức Mẹ


Slideshow – Làm Phép 14 Chặng Đáng Thánh Giá 13/10/2017


Bài Giảng Lễ Ngày 13 Mỗi Tháng – 13/10/2017
Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima


Video – Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót Dâng Hoa Đức Mẹ 13/09/2017


Hình – Tết Nhi Đồng 23/09/2017


Hình – Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót Dâng Hoa Đức Mẹ 13/09/2017

GDLTXC Dang Hoa 2017 019


Bài Giảng Lễ Ngày 13 Mỗi Tháng – 13/9/2017
Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

Ca Đoàn Thánh Linh Dâng Hoa 15/08/2017
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Ca Đoàn Têrêsa Dâng Nến 13/07/2017


Bài Giảng Lễ Thánh Nữ Mary Mackillop – 8/8/2017
Vị Nữ Thánh Đầu Tiên Của Úc Châu


Lớp Thêm Sức tại CĐCGVN – TÂY ÚC 2017


Bài Giảng Lễ Ngày 13 Mỗi Tháng – 13/07/2017
Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima


Bài Giảng Lễ Kính Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô – 29/06/2017


Bài Giảng Lễ Ngày 13 Mỗi Tháng – 13/06/2017
Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima


Hình Các Em Chịu Phép Thêm Sức – 2017
Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Hình Dâng Hoa Đức Mẹ Tháng 5 2017


Hình Mother’s Day 2017


Hình Lễ Tiệc Ly 2017

Hình Rước Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Phục Sinh 2017

Hình Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô 2017

Hình Lễ Vọng Phục Sinh 2017


Bài Giảng Chủ Nhật 16/04/2017
Lễ Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Bảy 15/04/2017
Lễ Vọng Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Sáu 14/04/2017
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Kitô


Bài Giảng Thứ Năm 13/04/2017
Lễ Tiệc Ly


Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017
do cha Nguyễn Trọng Tước Thuyết Giảng

Đề tài 1. Cái chết định mệnh từ một tên gọi Emmanuel:
YÊU THƯƠNG LÀ Ở CÙNG


Đề tài 2. Từ tên gọi của Thiên Chúa là Emmanuel, tôi đi tìm căn tính tên gọi của tôi:
CĂN TÍNH MỘT KITÔ HỮU


Đề tài 3. Từ Căn Tính Một Kitô Hữu, tôi nhìn vào:
CĂN TÍNH MỘT NGƢ PHỦ TÊN LÀ PHÊRÔ


Hình Lễ Lá 2017


Slideshow – Mừng Lễ Xuân Đinh Dậu 2017

Video Clip – Mừng Lễ Xuân Đinh Dậu 2017


Bài Giảng Lễ Tân Niên 28/01/2017

Bài Giảng Lễ Giao Thừa 27/01/2017


Hình Đại Hội Cursilo Việt Nam Úc Châu Lần Thứ V


Bài Giảng Chủ Nhật – Lễ Hiễn Linh 08/01/2017