(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Năm 2013

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2013

 

Video Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

 

Hình ảnh Đêm Lễ Giáng Sinh 2013

Xin coi tiếp

 

Bài Giảng Lễ Giáng Sinh 25/12/2013

Bài Giảng Lễ Vọng Đêm Giáng Sinh 2013

Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Melbourne 5-7/12/2013

 

Trại Thiếu Nhi Thánh Thể – 2013

Xin coi tiếp
Hình ảnh Lễ Mãn Khoá Trường Andrê Dũng Lạc 2013

Xin coi tiếp

 

Lễ Tất Niên Thiếu Nhi Thánh Thể – 2013

Video – Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Khởi Công Xây Nhà Xứ &
Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Phong Thánh Các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam

Slideshow – Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn – 2013

CĐCGVN Tây Úc Hân Hoan Mừng Lễ Quan Thầy – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam &

Nghi thức làm phép và đặt viên đá khởi công xây nhà xứ – 17/11/2013

Xin coi tiếp

CĐCGVN Tây Úc đã bắt đầu công trình xây nhà xứ bởi công việc dời hàng rào 10/11/2013.

 

Xin coi tiếp

Archbishop B. J. Hickey – Biblical Origins of the Eucharist

Please view

 

Đức Cha Giuse Cao Đình Thuyên đến thăm Cộng Đoàn – 2013

Video Phần 1 – Giảng Tĩnh Tâm

Video Phần 2 – Giảng Tĩnh Tâm

 

Xin coi tiếp

Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi – 2013

Xin coi tiếp

Tết Trung Thu – 2013

Xin coi tiếp

Đại Hội Phụ Nữ lần thứ 15 – 2013

Xin coi tiếp

Slideshow – Lễ Thánh Marta 2013 – Quan Thầy của Ban Vệ Sinh và Các Thiện Nguyện Viên

Video – Lễ Thêm Sức & Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh 2013

Video – Tiệc Mother’s Day 2013 Part 1

Video – Tiệc Mother’s Day 2013 Part 2

Slideshow – Thiếu Nhi Thánh Thể 2012-2013

Slideshow – Lễ Bổn Mạng CD Thánh Linh & Thêm Sức 2013

Slideshow – Tiệc Mother’s Day 2013

Video – Kiệu Đức Mẹ Perth 2013

Slideshow – Kiệu Đức Mẹ Perth 2013

Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa- Tối Thứ Sáu 10/05/2013

Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa- Tối Thứ Bảy 11/05/2013

Video Lễ Vọng Phục Sinh

Slideshow Hình Phục Sinh

Video – Hoạt Cảnh Thương Khó Chúa

Video Thứ Sáu Tượng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa

Video Thứ Năm Tuần Thánh

Slideshow Hình Lễ Lá 2013

Video – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Slideshow – Mừng Lễ Xuân Quý Tỵ 2013

Hình Hội Chợ Tết 2013