(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Năm 2015

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2015


Hình Giáng Sinh 2015


Hình trường Việt Ngữ Andre Dũng Lạc kết thúc khóa học 2015 và trao phần thưởng.


Hình Lễ Bổn Mạng Cecilia – 2015


BÀI GIẢNG LỄ MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN & BẾ MẠC NĂM THÁNH HIẾN
LỄ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO


Bài Giảng Lễ Các Đẳng – 1/11/2015


Hình Lễ Các Thánh Tử Đạo – 2015


Video – Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi – 2015


Hình Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi – 2015


Hình – Trường Việt Ngữ Andre Dũng Lạc Mừng Trung Thu – 2015


Hình – Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh – 2015
Thánh Nữ Teresa


Video – Đại Hội Phụ Nữ – July 2015 – Thuyết Giảng 1
Sưởi Ấm Tâm Hồn – Lm Giuse Đỗ Tuấn Anh

Video – Đại Hội Phụ Nữ – July 2015 -Thuyết Giảng 2
Sưởi Ấm Tâm Hồn – Lm Michael Phạm Quang Hồng


Hình – Đại Hội Phụ Nữ – July 2015


Video – Mother’s Day 2015 Phần 1


Video – Mother’s Day 2015 Phần 2


Video – Lễ Thêm Sức 2015
Hát Lễ Ca Đoàn Thiên Thần


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm


Hình – Lễ Bổn Mạng Ban Giúp Lễ – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu


Video – Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh


Hình – Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh – Lễ Hiện Xuống


Hình – Lễ Thêm Sức 23/05/2015

LeThem Suc 1920-1080 2015 002


Hình – Mother’s Day 10/05/2015


Video – Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Hoa 2/05/2015

Slideshow – Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Hoa 2/05/2015

Hình – Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng Hoa 2/05/2015


Hình – Lễ Kính Lòng Chuá Thương Xót – 12/04/2015


Video – Tam Nhật Thánh 2015


Slideshow – Tam Nhật Thánh 2015


Hình – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa


Bài Giảng Chủ Nhật Lễ Phục Sinh


Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Sáu Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa


Bài Giảng Thứ Năm Lễ Tiệc Ly


Slideshow – Lễ Lá 2015


Video GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY 2015

SA MẠC BIẾN HÌNH 1 – Lm Nguyễn Trung Tây

Xem Tiếp Video SA MẠC BIẾN HÌNH 2 – Lm Nguyễn Trung Tây

Xem Tiếp Video SA MẠC BIẾN HÌNH 3 – Lm Nguyễn Trung Tây

Xem Hình – GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY – Lm Nguyễn Trung Tây


Slideshow – Hội Chợ Tết 2015

Video – Tết 2015

Hình – Lễ Mồng Một Tết Ất Mùi

Bài Giảng Lễ Mồng Một Tết Ất Mùi

Hình – Lễ Giao Thừa 2015

Bài Giảng Lễ Giao Thừa 2015

Hình Lễ Tro – 2015

Bài Giảng Lễ Tro 2015