Ban Thường Vụ

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại
Chủ Tịch: Ông Matthew  Lê Minh 9378 26810408917582
Phó Nội Vụ: Anh Antôn Nguyễn Đình Dương 9349 25400403622994
Phó Ngoại Vụ: Anh Vincent Phạm ĐứcTuấn 9285 16780421071593
Kỹ Thuật: Anh Lôrenso Nguyễn Hữu Minh 626170950420501314
Tài Chánh: Ch Maria Đinh Thị Vẻ 9375 15400410047087
Ủy Viên Nhân Sự: Anh Antôn Nguyễn Tiến Hòa 0424399848
Thư Ký: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân 924872740430088507
Phụ Trách Giới Trẻ: Anh Phanxicô Saviê Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh: Ông Giuse Hoàng Minh Tân 947194850439929544

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican