(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page
Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại
Chủ Tịch: Anh Nguyễn Hiệp 0412571835
Phó Nội Vụ: Anh Nguyễn Phi Hùng 0413960790
Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Văn Hiền 0429125727
Ủy Viên Tài Chánh: Anh Hoàng Viết Tam 0422117180
Ủy Viên Nhân Sự: Anh Nguyễn Tiến Hoà 0424399848
Phụ Trách Giới Trẻ: Anh Phanxicô Saviê Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh: Ông Giuse Hoàng Minh Tân 947194850439929544