Ban Thường Vụ

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại
Chủ Tịch: Anh Nguyễn Hiệp 0412571835
Phó Nội Vụ: Anh Nguyễn Phi Hùng 0413960790
Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Văn Hiền 0429125727
Ủy Viên Tài Chánh: Anh Hoàng Viết Tam 0422117180
Ủy Viên Nhân Sự: Anh Nguyễn Tiến Hoà 0424399848
Phụ Trách Giới Trẻ: Anh Phanxicô Saviê Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh: Ông Giuse Hoàng Minh Tân 947194850439929544

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican