(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THƯ MỜI:

Văn Phòng Điều Hành Phong Trào Cursillo kính mời Quý Cha Linh Hướng, Quý Seour và Quý Anh Chị Em Cursillista cùng tham dự Đại Hội Ultreya chào mừng Tân Cursillista và dùng bữa trưa với nhau.

Thời gian: Chúa Nhật 4/2/2024 sau Thánh Lễ.

Địa điểm: Tại Hội Trường Lớn của Trung Tâm

Xin mọi người kêu gọi và nhắc nhở nhau đến tham dự buổi ĐH Ultreya đông đủ để cùng nhau chia sẻ đời sống Ngày Thứ Tư và hung nóng cho nhau lòng sốt mến Thầy Chí Thánh và thêm lòng nhiệt thành với sứ vụ lệnh của người Cursillista. Đặc biệt cùng chung tay với Phong Trào để chuẩn bị cho Khóa 57&58 sẽ được tổ chức vào 2025 tại Perth.

Rất mong được gặp gỡ nhiều khuôn mặt thân thương!

Thay mặt VPĐH

Chủ Tịch Phong Trào

Gioan Phaolo Nguyễn Chính Nghĩa