(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI NẮNG HỒNG

Trại bắt đầu từ Ngày 04 – 07/01/2024

** THÁNH LỄ KHAI MẠC DO ĐỨC CHA PHỤ TÁ DON SPROXTON CHỦ TẾ:

– Vào Thứ Năm – 04/01/2024

– Tại Ern Halliday, Sorrento

– Lúc 11:00am

** THÁNH LỄ BẾ MẠC DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TIMOTHY COSTELLOE, SDB CHỦ TẾ:

– Vào Chúa nhật – 07/01/2024

– Tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

– Lúc 3:00pm

(Lưu ý: KHÔNG CÓ chầu kính Lòng Chúa Thương Xót – lúc 3:00pm & Thánh Lễ Chiều – lúc 5:30pm).

Xin kính mời Quý Cha, Quý Sơ, cùng toàn thể Quý Cộng Đoàn đến tham dự Thánh Lễ với Các Em.

XIN CẦU NGUYÊN: Xin Quý Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Các Em, cũng như cho Cộng Đoàn, để việc tổ chức Trại được diễn ra tốt đẹp và bình an.

Vì tình thương yêu và lòng quảng đại, xin Quý Cộng Đoàn tiếp tục CHUNG TAY GÓP SỨC GIÚP ĐỠ Các Em. Để các Em giảm bớt gánh lo và chuyên tâm học hỏi, cũng như trao dồi thêm kiến thức trong những ngày Trại này.