(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM VÀ GIẢI TỘI MÙA VỌNG

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ĐẠI LỄ GIÁNG SINH. Cộng Đoàn sẽ có 2 ngày Tĩnh Tâm & Giải
Tội vào Mùa Vọng. Xin Quý Cộng Đoàn sắp xếp đến tham dự.

Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng năm nay với
Chủ đề: MÓN QUÀ GIÁNG SINH
1. Tĩnh Tâm Ngày Thứ Nhất:
– Thứ Ba (12/12/2023)
– Sau Thánh Lễ Chiều
Thuyết giảng: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn
2. Tĩnh Tâm Ngày Thứ Hai:
– Thứ Tư (13/12/2023)
– Sau Thánh Lễ Chiều
Thuyết giảng: Cha Phêrô Nguyễn Minh-Thúy
3. Giải Tội Cộng Đoàn:
– Thứ Năm (14/12/2023)
– Lúc 6:30pm

BTT
Dominic Vien