(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Chủ Đề: TRỞ VỀ BÊN CHÚA

1. THỨ BA (5/03/2024): Tĩnh Tâm ngày Thứ Nhất

– Sau Thánh Lễ

– Thuyết giảng: Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng

2. THỨ TƯ (6/03/2024): Tĩnh Tâm ngày Thứ Hai

– Sau Thánh Lễ

– Thuyết Giảng: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn

3. GIẢI TỘI MÙA CHAY (7/03/2024) – Lúc 6:30pm