(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Hải Ngoại sẽ phối hợp với Chương Trình TTHNGĐ Tây Úc, tổ chức Khóa học về Đời Sống Hôn Nhân & Gia Đình tại Hội trường của Cộng Đoàn trong 3 ngày cuối tuần 15, 16 và 17 tháng 03 năm 2024, nhằm giúp các cặp vợ chồng sống đời Hôn Nhân hạnh phúc và thánh thiện hơn.

Tha thiết nguyện xin Thánh Gia CHÚC PHÚC cho sự hy sinh của quý Ông Bà và Anh Chị thu xếp thời giờ và công việc gia đình đến tham dự Khóa học này.

Đảm nhiệm Khóa sẽ do: Chủ Nguyền Trung Ương Hải Ngoại, anh chị Quyết Điệp và Cha Linh Nguyền Micae Phạm Quang Hồng.

Liên lạc dự khóa:

Song Nguyền Minh Hương 0420501314 hoặc 0415390926

Xin lấy Lá Tâm Thư và Đơn để ở cửa Trung Tâm.

Ban Điều Hành CTTTHNGĐ Perth Kính Mời!