(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH VÀ CÁC LỄ TRỌNG

– Thứ Bảy 24/12/2022:

* Chương trìnhCANH THỨC – lúc 7:00pm

* LỄ VỌNG GIÁNG SINH – lúc 8:00pm

– Chúa Nhật 25/12/2022: LỄ GIÁNG SINH – lúc 10:00am

* Không có chầu kính Lòng Chúa Thương Xót – lúc 3:00pm

* Không cóThánh Lễ Chiều – lúc 5:30pm

– Thứ Sáu 30/12/2022: LỄ THÁNH GIA THẤT – lúc 6:30pm

– Thứ Bảy 31/12/2022: LỄ MẸ THIÊN CHÚA đầu năm 2023 – lúc 6:00pm

Chúa Nhật 01/01/2023: LỄ MẸ THIÊN CHÚA đầu năm 2023 – lúc 9:00am

* CHẦU KÍNH LCTX – lúc 3:00pm

* LỄ MẸ THIÊN CHÚA đầu năm 2023 – lúc 5:30pm