(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH VÀ CÁC LỄ TRỌNG

* THỨ BẢY 24/12/2022:
– Chương trình CANH THỨC – lúc 7:00pm
– LỄ VỌNG GIÁNG SINH – lúc 8:00pm
* CHÚA NHẬT 25/12/2022:
– LỄ GIÁNG SINH – lúc 10:00am
– Không có chầu kính Lòng Chúa Thương Xót – lúc 3:00pm

– Không có Thánh Lễ Chiều – lúc 5:30pm
* TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH có các Thánh Lễ như sau:
– Lễ Thánh Stêphanô – Thứ Hai 26/12/2022 – lúc 6:30pm
– Lễ Thánh Gioan Tông Đồ – Thứ Ba 27/12/2022 – lúc 6:30pm
– Lễ Các Thánh Anh Hài – Thứ Tư 28/12/2022 – lúc 6:30pm
– Lễ Thánh Gia Thất – Thứ Sáu 30/12/2022 – lúc 6:30pm
* THỨ BẢY 31/12/2022: LỄ MẸ THIÊN CHÚA ĐẦU NĂM 2023 – lúc 6:00pm
* CHÚA NHẬT 01/01/2023:
– LỄ MẸ THIÊN CHÚA ĐẦU NĂM 2023 – lúc 9:00am
– Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót – lúc 3:00pm
– LỄ MẸ THIÊN CHÚA ĐẦU NĂM 2023 – lúc 5:30pm