(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Xin Cầu Nguyện Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhập viện để phẫu thuật đại tràng theo lịch đã sắp xếp. Xin mọi người cầu nguyện cho vị cha chung, một ông già 85 tuổi (sinh 17/12/1936), đi khập khiễng, đang gánh vác trọng trách cải tổ giáo hội công giáo, đang trong cơn khủng hoảng tồi tệ.
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-07/dtc-phanxico-nhap-vien-phau-thuat-dai-trang.html

BTT