(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia Xin Kính Báo
In Jesus Christ’s Death & Resurrection we trust
In Loving Memory of

ÔNG PHILIPPHÊ ĐỖ QUYẾT TRUNG

Sinh ngày – Born on 06-12-1941 – Tại Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Đã được Chúa thương gọi về ngày – Died on 15-10-2022 – Tại Perth, Tây Úc

Hưởng Thọ 81 tuổi

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
1. Thánh Lễ Phát Tang – Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam
Vào Lúc 6:30 – Tối Thứ Năm – Ngày 03/11/2022

REQUIEM MASS – 6:30pm – Thursday – 03/11/2022
Vietnamese Catholic Community Centre
3 Victoria Rd. Westminster WA

2. Thánh Lễ An Táng – Tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Vào Lúc 9:30 – Sáng Thứ Sáu – Ngày 04/11/2022

FUNERAL MASS – 9:30am – Friday 04/11/2022
Redemptorist Monastery
190 Vincent St, North Perth, WA 6006

Ngay Sau Thánh Lễ sẽ có Trà – Bánh – Light refreshment after Mass

12:15pm Di Quan Đến Nghĩa Trang Pinnaroo
The cortege will proceed to Pinnaroo Cemetery

13:15pm Nghi Thức Hỏa Táng – tại nghĩa trang Pinnaroo
Cremation Service at Pinnaroo Valley Memorial Park WA

VỢ – CÁC CON – CÁC CHÁU và TANG GIA
ĐỒNG KÍNH BÁO

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG. XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU

CÁO PHÓ ÔNG PHILIPPHE.doc