(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia Xin Kính Báo

 

ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN – VĂN – VI

Sinh ngày 15 – 12 – 1947 – Tại Hải Phòng – Việt Nam

Đã được Chúa thương gọi về ngày 06-07-2022 – Tại Perth, Tây Úc

Hưởng Thọ 75 tuổi

 ~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN

 Lễ Phát Tang : Lúc 6:30 pm – Tối Thứ  Sáu- Ngày 15 / 07 / 2022

 Lễ An Táng : Lúc 9:30 am – Sáng Thứ Bảy Ngày 16 / 07 / 2022                                     

SAU ĐÓ LÀ NGHI THỨC AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG PINAROO

Lúc 11:00 am – Sáng Thứ Bảy – Cùng Ngày

 

TANG GIA

ĐỒNG KÍNH BÁO

                

         Bà Quả Phụ:   Maria NGUYỄN THỊ NGOẠI                                           (Perth)

    Trưởng Nam:  Phaolô NGUYỄN VĂN DUY – THÚY       – Và các Con      ( Perth )

    Trưởng Nữ:   Maria NGUYỄN THỊ KIM YẾN – KHANH  –  Và Các Con   (Sydney)

    Thứ Nữ:    Maria NGUYỄN THỊ SÂM -HARRY            – Và các Con      (Perth)

         Thứ Nữ:    Maria NGUYỄN THỊ NHO-JOHNSON    – Và các Con      (Perth)

          Út Nữ:    Maria NGUYỄN THỊ UYÊN-HAYDEN                              (Sydney)

                      

                        Em Trai:  NGUYỄN VĂN MINH                     –  Vợ và các Con                   ( Sydney )

                        Chị Gái :  NGUYỄN THỊ NGÓC                    –  Chồng & các Con                (Sydney)

                        Em Trai:  Phaolô NGUYỄN ĐỨC HUY        – Vợ & các Con                        (Sydney)             

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU