(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia Xin Kính Báo
In Jesus Christ’s Death & Resurrection we trust
In Loving Memory of

ÔNG GIUSE NGUYỄN VIẾT THUẬN

Sinh ngày – Born on 1/5/1930 – Tại Đạo Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam
Đã được Chúa thương gọi về ngày – Died on 9-1-2023 – Tại Perth, Tây Úc

Hưởng Thọ 92 tuổi

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1. Buổi Tiễn Biệt – Viewing
Lúc/Time 6:45pm Chúa Nhật/Sunday 22/1/23
Nhà quàn/At Bowra & O’Dea Funeral Home, Westminster

2. Thánh Lễ An Táng – FUNERAL MASS
Lúc/Time 10:45am Thứ Hai/Monday 23/1/23
Nhà thờ/At Good Shepherd Catholic Church, Lockridge.
(10g15 lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Lễ)

12:45pm trưa 23/1/23 Nghi thức chôn cất tại nghĩa trang Karrakatta
Burial service – Karrakatta cemetery at 12:45pm

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG. XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU