(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia Xin Kính Báo

ÔNG PHANXICÔ VŨ – VĂN – KHANG
Sinh ngày 16 – 05 – 1957 – Tại Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam
Đã được Chúa thương gọi về ngày 01-11-2022 – Tại Perth, Tây Úc

Hưởng Thọ 65 tuổi
~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN
1. Lễ Phát Tang : Lúc 6:30 pm – Tối Thứ Tư – Ngày 09 / 11 / 2022
2. Lễ An Táng : Lúc 10:30 am – Sáng Thứ Năm – Ngày 10 / 11 / 2022

SAU ĐÓ LÀ NGHI THỨC HỎA TÁNG TẠI NGHĨA TRANG PINAROO
Lúc 12:15 – Sáng Thứ Năm – Cùng Ngày

TANG GIA
ĐỒNG KÍNH BÁO

Bà Quả Phụ: Maria NGUYỄN THỊ NGỌC LAN (Perth)
Trưởng Nữ: Maria Vũ Thị Ngọc Xuyến – Chồng và các Con (Perth)
Thứ Nữ: Maria Vũ Thị Ngọc Thảo – Chồng và Các Con (Perth)
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Ngọc Liễu – Chồng và các con (Sydney)
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Chồng và các con (Sydney)
Trưởng Nam: Phanxico Vũ Văn Toàn (Perth)
Thứ Nam: Phanxico Vũ Văn Thắng (Perth)

Chị Gái: Anna Vũ Thị Minh – Hải – Và các Con (Perth)
Em Dâu : Dung – Và các Con (Việt Nam)
Em Gái: Anna Vũ Thị Tuyết – Và Các Con (

Việt Nam )
Em Trai: Phanxico Vũ Văn Uyên – Trang – Và các Con (

Việt Nam )
Em Gái: Anna vũ Thị Ngọc Thủy -Và Con (

Việt Nam )

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN VÒNG HOA PHÚNG ĐIẾU

CÁO PHÓ ÔNG PHANXICO VŨ VĂN KHANG- English.doc