(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tin Buồn


CHIA BUỒN

ANH NGUYỄN TRẦN THẾ LONG
19/08/1969 – 08/02/2021

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ANH NGUYỄN TRẦN THẾ LONG về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm – Tối Thứ Ba – Ngày 16-02-2021
* Thánh lễ An Táng: 9.15 am – Sáng Thứ Tư – Ngày 17-02-2021
Sau đó là nghi thức hỏa táng tại Nghĩa Trang Karakatta lúc 11:00 am

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Vợ Trương Như Ngọc Minh
Trưởng Nữ: Nguyễn Trương Như Phụng
Thứ Nữ: Nguyễn Trương Nhật Hạ
Thứ Nữ: Nguyễn Trương Dạ Quỳnh
Thân Mẫu: Bà Trần Thị Mai Vân
Em Gái: Nguyễn Trần Thị Tuyết Vân & Chồng và các con
Em Trai: Nguyễn Trần Thế Việt


CHIA BUỒN

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn >ÔNG GIUSE VŨ VĂN REO về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm – Tối Thứ Tư – Ngày 10-02-2021
* Thánh lễ An Táng: 10.15 am – Sáng Thứ Năm – Ngày 11-02-2021
Sau đó là nghi thức hỏa táng tại Nghĩa Trang Karakatta lúc 12:30 pm

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Trưởng Nữ: Vũ Thị Thu Minh – Chồng và các Con (VN)
Thứ Nữ: Vũ Thị Thu Nga – Chồng và các Con (Canada)
Trưởng Nam: Vũ Ngọc Thuần – Các Con (Perth)
Thứ Nam: Vũ Đức Tín – Vợ và các Con (VN)
Thứ Nam: Vũ Văn Vũ – Vợ và các Con (Perth)
Thứ Nam: Vũ Văn Tân – Vợ và các Con (VN)
Thứ Nữ: Vũ Yến Nhi (Perth)
Thứ Nam: Vũ Thế Anh (Perth)
Thứ Nam: Vũ Quốc Thái (Perth)
Thứ Nữ: Vũ Như Ý (Perth)
Em Trai: VŨ VĂN THANH – Vợ và các Con (Perth)
Em Gái: VŨ THỊ TIN – Các Con ( VN )
Em Gái: VŨ THỊ BÉ – Chồng & các Con (VN)
Em Gái: VŨ THỊ HẠNH – Chồng & các Con (VN)
Em Dâu: VŨ THỊ CÚC – Các Con (Hoa Kỳ & Úc Châu)


CHIA BUỒN

ÔNG PHANXICÔ SAVIÊ ĐẶNG NGỌC THĂNG
15/06/1952 – 22/10/2020

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ÔNG PHANXICÔ SAVIÊ ĐẶNG NGỌC THĂNG về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm – Tối Thứ Sáu – Ngày 13-11-2020
* Thánh lễ An Táng: 8.30 am – Sáng Thứ Bảy – Ngày 14-11-2020
Sau đó là nghi thức hỏa táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo lúc 10:00 am

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Em Gái cùng Toàn Thể Gia Đình & Các Cháu
Đặng Thị Thanh (Hoa Kỳ)
Đặng Thị Thuyết (Hoa Kỳ)
Đặng Thị Thúy (Hoa Kỳ)
Đặng Thị Tâm (Hoa Kỳ)
Đặng Thị Thủy (Việt Nam)

Nhóm Thân Hữu tại Perth – Tây Úc
Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Quang Cảnh
Đặng Quốc Bửu
Trần Thọ
Ngô Thanh Kỳ
Mai Đức Tú


CHIA BUỒN

ÔNG ANTÔN ONG TÀI CHÍN
28/08/1940 – 30/10/2020

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ÔNG ANTÔN ONG TÀI CHÍN về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm – Tối Thứ Năm – Ngày 12-11-2020
* Thánh lễ An Táng: 9.30 am – Sáng Thứ Sáu – Ngày 13-11-2020
Sau đó là nghi thức hỏa táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo lúc 11:30 am

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Bà Quả Phụ: Nguyễn Thị Hợi
Trưởng Nam: Ong Ryan & Vợ (Hoa Kỳ)
Thứ Nam: Ong Tài Sơn & Vợ và Các Con
Thứ Nữ: Ong Nguyễn Ngọc Hạnh & Các Con


CHIA BUỒN

ANH PHÊRÔ NGUYỄN HOÀNG MINH
24/06/1970 – 19/08/2020

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ANH PHÊRÔ NGUYỄN HOÀNG MINH về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: Tối Thứ Ba – Ngày 25 – 08 – 2020 – Lúc 6:30 pm
* Thánh lễ An Táng: Sáng Thứ Tư – Ngày 26 – 08 – 2020 – Lúc 11:15 am
Sau đó là nghi thức Hỏa Táng – Lúc 1:30 pm Chiều cùng ngày Tại Nghĩa Trang Karrakatta

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Vợ: Nguyễn Hồng Kết
Các Con: Jayden – Alisha – Oliver NGUYEN
Mẹ: Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Hồng
Em trai: Nguyễn Minh Quang – (Vợ): Thanh Vân & các con
Em gái: Nguyễn Thị Bích Liên – (Chồng): Viết Hạnh & các con
Em trai: Nguyễn Quang Trung
Em trai: Nguyễn Trung Trực


CHIA BUỒN

SƠ PATRICIA BYRNE, RNDM

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn SƠ PATRICIA BYRNE về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

Gia đình và Dòng Đức Bà Truyền Giáo của Sơ Patricia sẽ tổ chức chương trình tang lễ cho sơ như sau:
* LỄ TIỄN CHÂN (VIGIL MASS) Vào lúc 6g30 chiều Thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2020 tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.
* LỄ AN TÁNG (FUNERAL MASS) Vào lúc 1g trưa Thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 tại nhà thờ Highgate.
Xin mọi người thông báo đến cho gia đình thân nhân và bạn bè nếu có thể được tới tham dự lễ tiễn chân và lễ an táng của Sơ thật đông đủ.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

ANH PHANXICÔ HOÀNG THANH HẢI
04/06/1964 – 26/07/2020

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ANH PHANXICÔ HOÀNG THANH HẢI về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.00 pm -Tối Thứ Sáu – Ngày 31-07-2020 Tại Nhà Quàn Peaceful Funeral Services 1/1787 Albany Hwy. Kenwick WA
* Thánh lễ An Táng: 8.30 am – Sáng Thứ Bảy – Ngày 01-08-2020 Tại Trung Tâm Cộng Đoàn Công Giáo VN.TU
Sau đó là nghi thức an táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo, Whitfords Ave, Padbury WA 6025

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Vợ : Nguyễn Thị Ngọc Yến
Trưởng Nam : Corey Hoàng
Thứ Nữ : Kira Hoàng

Cha Mẹ : Ông Bà Hoàng Văn Hiển & Nguyễn Thị Định
Chị gái: Hoàng Thanh Tâm – (Chồng) Nguyễn Yên Phúc & các con cháu
Em trai: Hoàng Thanh Huy – (Vợ) Nguyễn Ngọc Diệp & các con
Em trai: Hoàng Huy Hà – (Vợ) Hoàng Ngọc Lan & con
Em gái : Hoàng Thúy Phượng – (Chồng) Trần Kim Tiến & & các con
Em trai: Hoàng Quốc Hưng – (Vợ) Nguyễn Ngọc Tuyến & các con
Em gái : Hoàng Thanh Hằng – (Chồng) Bùi Quang Hiển & các con – USA

Cùng Toàn Thể Gia Đình Thông Gia : Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Tỉnh


CHIA BUỒN

CỤ BÀ MARTHA VÕ THỊ PHỤNG
04/03/1934 – 06/12/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn CỤ BÀ MARTHA VÕ THỊ PHỤNG về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm -Tối Thứ Hai – Ngày 16-12-2019
* Thánh lễ An Táng: 9.00 am – Sáng Thứ Ba – Ngày 17-12-2019
Sau đó là nghi thức hỏa táng vào lúc 11.00 am tại Nghĩa Trang Pinnaroo, Whitfords Ave, Padbury WA 6025

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Con Võ Hồng Điệp (Trưởng nữ) và con – VN
Con Lê Tấn Thi Sang và các con – Perth
Con Lê Tấn Thị Hoa Mỹ + Chồng và các con -VN
Con Lê Tấn Đức (Trưởng Nam) + Vợ và các con – cháu – VN
Con Lê Tấn Lợi + Vợ và các con – Perth
Con Lê Tấn Thị Mỹ Dung+ Chồng và các con – Perth
Con Lê Tấn Phát + Vợ và các con – USA
Con Lê Tấn Thị Mỹ Uyên + Chồng và các con – Perth


CHIA BUỒN

Cụ Bà Maria Lê Thi Cân (Bác Bồi)

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Cụ Bà Maria Lê Thi Cân về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Giờ Viếng Xác: Tối Thứ Năm 10/10/2019 Từ 7:00pm – 9:00pm – Tại Nhà Quàn Bowes & O’Dea – Đối diện TT.
* Lễ Phát Tang: Tối Thứ Sáu 11/10/2019 Lúc 6:30pm – Tại TT CĐ
* Lễ Tiến Đưa: Sáng Thứ Bảy 12/10/2019 Lúc 9:00am – Tại TT CĐ
* Sau đó là Nghi Thức Hỏa Táng Lúc 11:00 am – Tại Nghĩa Trang Pinnaroo – Whitfords Ave, Padbury.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:


CHIA BUỒN

BÀ MARIA HỒ THỊ THỎN
01/01/1927 – 12/09/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn BÀ MARIA HỒ THỊ THỎN về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang: 6:30 pm Tối Thứ Sáu ngày 20/09/2019
* Lễ Tiễn Đưa: 9:00 am Sáng Thứ Bảy ngày 21/09/2019
* Sau đó là Nghi Thức Hỏa Táng lúc 11:00 am tại Nghĩa Trang Pinnaroo

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Hồ Sĩ Hảo (Trưởng Nam) – Vợ & các con – cháu – chắt – Hòa Lan
Hồ Sĩ Hiền – Vợ & các con – cháu – chắt – Hòa Lan
Hồ Thị Duyên (Trưởng Nữ) – Con & cháu – Việt Nam
Hồ Thị Sanh – Các con – cháu – chắt – Melbourne
Hồ Thị Lợi – Chồng & các con – Perth
Hồ Sĩ Cảnh – Vợ & các con – Perth
Vũ Thị Hảo – Các con & cháu – USA


CHIA BUỒN

ÔNG GIUSE NGUYỄN CÔNG CHÍNH
02/02/1945 – 29/08/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ÔNG GIUSE NGUYỄN CÔNG CHÍNH về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6.30 pm Tối Thứ Năm ngày 05/09/2019.
* Lễ An Táng: 9.00 am Sáng Thứ Sáu ngày 06/09/2019
* Theo sau là nghi thức hỏa táng vào lúc 11.30 am tại Nghĩa Trang Pinnaroo

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Vợ Trịnh Thị Phiến – Perth
Con gái Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh & Chồng Nguyễn Phú Hưng và các con – Perth
Con trai Nguyễn Ngọc Long – Canberra
Con gái Nguyễn Ngọc Minh Hằng & Chồng Sean Parker – Perth


CHIA BUỒN

Bà CATARINA NGUYỄN THỊ HỒNG (Bà quả phụ BÙI VĂN RUẪN)
03/02/1992 – 10/08/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Bà CATARINA NGUYỄN THỊ HỒNG về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm tối thứ Năm ngày 29/08/2019
* Thánh lễ Tiễn Đưa: 6:30pm tối thứ Sáu ngày 30/08/2019
* Thánh lễ An Táng: 9:00am sáng thứ Bảy ngày 31/08/2019
và theo sau là
* Nghi thức Hạ Huyệt: 11:30am tại nghĩa trang Karrakatta

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Con gái: Bùi Thị Kim Sơn – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Sydney
Con gái: Bùi Thị Kim Dung – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Việt Nam
Con gái: Bùi Thị Kim Túc – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Việt Nam
Con gái: Bùi Thị Kim Hương – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Perth
Con trai: Bùi Kim Quang – Gia đình & Các Cháu – Perth
Con gái: Bùi Thị Kim Huệ – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Melbourne
Con gái: Bùi Thị Kim Huyền – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Brisbane
Con gái: Bùi Thị Lệ Thu – Gia đình & Các Cháu, Chắt – Perth
Con gái: Bùi Thị Lệ Thoa – Gia đình & Các Cháu – Perth
Con gái: Bùi Thị Kim Lan – Gia đình & Các Cháu – Melbourne
Con gái: Bùi Thị Kim Mai – Gia đình & Các Cháu – Perth
Con gái: Bùi Thị Hồng Vi – Gia đình & Các Cháu – Perth


CHIA BUỒN

ANTHONY NGUYỄN
03/02/1992 – 10/08/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn ANTHONY NGUYỄN về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG
Tại nhà Thờ Giáo Xứ Greenmount – St. Anthony’s Catholic Parish

* Thánh lễ Phát Tang: 7:30pm tối Thứ Sáu ngày 23/08/2019.
* Nghi thức an táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo lúc 10:00 am sáng Thứ Bảy ngày 24/08/2019.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Vợ: Mary Võ & Con: Ethan Nguyễn
Cha Mẹ: Ông Bà Nguyễn Tuấn Khanh & Nguyễn Thị Hồng Ni
Anh Trai: Elvin Nguyễn & Jonathan Nguyễn
Em Gái: Joanne Nguyễn & Kathleen Nguyễn


CHIA BUỒN

Bà JOSEPHINE NGUYỄN THỊ PHIN ( Bà Huệ )
3/11/1942 – 12/08/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Bà JOSEPHINE NGUYỄN THỊ PHIN về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG
Tại nhà Thờ Our Lady of The Mission, Whitford

* Thánh lễ Phát Tang: 5:00pm chiều Thứ Tư ngày 14/08/2019.
* Lễ An Táng: 2:15pm chiều Thứ Năm ngày 15/08/2019. Theo sau là nghi thức an táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo lúc 3:00 pm.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Con gái Lauren UYÊN TRẦN, Chồng QUÁCH THÀNH DUY và Các Cháu.


CHIA BUỒN

Anh Phêrô Hoàng Ngọc Điệp
11/02/1960 – 27/06/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Anh Phêrô Hoàng Ngọc Điệp về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: Thứ Năm ngày 4/7/2019lúc 6:30pm
* Lễ An Táng: Thứ Bảy 6/7/2019 lúc 9:00am.
* Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo lúc 10:30am.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Ông Hoàng Đình Cường & Bà Nguyễn Thị Thu
Vợ: Matta Lê Tấn Thị Sang (Phượng) và Các con Hoàng Lê Anna, Hoàng Têresa và Hoàng Lucia
Cô Chú: Hoàng Ngọc Loan & Nguyễn Trung Thịnh và các cháu
Cô Chú: Hoàng Thị Thanh Bạch & Đỗ Thanh Sơn và các cháu

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Bà Cố Matta Nguyễn Thị Tươi
19/12/1928 – 27/06/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến Cha Minh Thuý và toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Bà Matta Nguyễn Thị Tươi về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: Thứ Ba 2/07/2019 lúc 6:30pm
* Lễ An Táng: Thứ Tư 03/07/2019 lúc 10:30am.
* Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo lúc 12:30pm.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Nguyễn Văn Thuận (mất), vợ và các con
Nguyễn Công Thuần, vợ và các con
Linh Mục Phêrô Nguyễn Minh Thuý
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Nguyễn Thị Thuỳ Trang, chồng và các con

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Bà Matta Nguyễn Thị Duyên
1928 – 2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Bà Matta Nguyễn Thị Duyên về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: Thứ Năm 27/06/2019 lúc 6:30pm tại Trung Tâm Cộng Đoàn
* Lễ Cầu Hồn: Thứ Sáu 28/06/2019 lúc 5:30pm tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế – North Perth
* Lễ An Táng: Thứ Ba 02/07/2019 lúc 1:30pm tại Nhà Thờ Chánh Toà – Perth
* Theo sau là nghi thức an táng tại nghĩa trang Karrakatta lúc 3:30pm.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Các con :
Lê Thị Mỹ Lan
Lê Thị Mỹ Thuận – chồng & các con
Lê Khoa – vợ & các con
Lê Khôi
Lê Thị Kim Loan
Lê Thái Hiền

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Cụ Phanxico Xavier NGUYỄN QUANG TRUNG
1922 – 28/04/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến Cụ NGUYỄN QUANG TRUNG và toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Cụ Phanxico Xavier NGUYỄN QUANG TRUNG về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: Thứ Sáu 03/05/2019 lúc 6:30 chiều
* Thánh lễ An Táng: Thứ Bảy 04/05/2019 lúc 9:00 sáng. Sau đó là Nghi thức Hoả Táng lúc 11:00 sáng tại Pinnaroo Chapel

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
Trưởng nam Nguyễn Xuân Nam, vợ, con và các cháu
Thứ nữ Đinh Lan, chồng và các con
Thứ nữ Châu Đan Sâm, chồng, con và cháu

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Giuse Linh Mục Trần Minh Nhựt

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến bà cố Thịnh và toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse Linh Mục Trần Minh Nhựt về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Tối Thứ Sáu ngày 5 tháng 4: Thánh Lễ Phát Tang vào lúc 6.30 pm.
* Sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 4: Thánh Lễ An Táng vào lúc 9.00am
* theo sau là Nghi Thức An Táng tại nghĩa trang Karrakatha lúc 11.30 am.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang

Funeral Mass Father Joseph Trần Minh Nhật 06/04/2019


CHIA BUỒN

Cụ bà Elizabeth Võ Thị Suyên

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Elizabeth Võ Thị Suyên về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

Tuesday 12/3/2019:
* 2:30pm: Viewing at Christian Funerals Maylands (302 Whatley Crescent) for family and friends with Cha Hong giving blessing.
* 3:00pm: Divine Mercy Prayer.
* 6.30pm: Viewing at Good Shepherd Lockridge Church.
* 7:00pm: Rosary.
* 7.30pm: Mass.

Wednesday 13/3/2019:
* 10.30am Mass at Good Shepherd Lockridge Church.
* 12 noon… after Mass WAKE at Church Hall.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Phụng Vụ


CHIA BUỒN

ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN MẪN
3/5/1941 – 12/2/2019

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến bà Nguyễn Thị Như và toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn GIUSE NGUYỄN VĂN MẪN về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm tối Thứ Sáu ngày 22/02/2019
* Thánh lễ Tiễn Đưa: 9:00am sáng Thứ Bảy ngày 23/02/2019 và theo sau là
* Nghi thức Hỏa Táng lúc 11:30am sáng tại nghĩa trang Karrakatta (Crematorium Norfolk)

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Tang gia đồng kính báo:
• Vợ: Nguyễn Thị Như
• Các con:
o Nguyễn Thị Thúy Hồng, các con và cháu
o Nguyễn Văn Mỹ, vợ và các con
o Nguyễn Dũng, vợ và các con
o Nguyễn Đức, vợ và các con
o Nguyễn Ngọc Thắng, vợ và các con
o Nguyễn Thị Thúy Hằng, chồng và các con
o Nguyễn Túy Phượng, chồng và các con
o Nguyễn Thị Thùy Trang, chồng và con

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Chị Monica Huỳnh Thị Nam
1971 – 2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến anh Thiêm, 2 cháu và toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Monica Huỳnh Thị Nam về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm tối Thứ Năm ngày 6/12/2018.
* Thánh lễ An Táng: 9:00am sáng Thứ Bảy ngày 8/12/2018. Sau đó là Nghi thức Hoả Táng lúc 11:00am tại nghĩa trang Pinnaroo.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Ông Antôn Nguyễn Văn Hưng
4/12/1932 – 25/11/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Antôn Nguyễn Văn Hưng về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 7:00pm tối Thứ Năm ngày 29/11/2018.
* Thánh lễ An Táng: 9:30am sáng Thứ Sáu ngày 30/11/2018 . Sau đó là Nghi thức Hoả Táng lúc 11:30am tại nghĩa trang Pinnaroo.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Anh Anthony Đỗ Huy Khanh
31/05/1963 – 11/10/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến chị Matta Phạm Thị Ngân Tuyền, 2 cháu Khang và Sophia và cùng toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn anh Anthony Đỗ Huy Khanh về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm tối Thứ Sáu ngày 19/10/2018
* Thánh lễ An Táng: 9:00am sáng Thứ Hai ngày 22/10/2018 và Nghi thức Hoả Táng lúc 11:00am tại nghĩa trang Pinnaroo

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Ông Batôlômêô Nguyễn Văn Sô
26/12/1940 – 20/09/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến bà Bùi Thị Thu Can, chị Mai Kỳ, anh chị Quang Thương, anh Chi Minh Hương, anh Nguyễn Đăng Sô (VN), các cháu và cùng toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Ông Batôlômêô Nguyễn Văn Sô về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm Thứ Tư ngày 26/09/2018
* Thánh lễ An Táng: 9:00am sáng Thứ Năm ngày 27/09/2018 và Nghi thức Hoả Táng lúc 10:30am tại nghĩa trang Pinnaroo.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Ông Giuse Nguyễn Đăng Quang
03/08/1938 – 07/08/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến cô Thanh và cùng toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Ông Giuse Nguyễn Đăng Quang về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm tối Thứ Sáu ngày 17/08/2018
* Thánh lễ Tiễn Đưa: 9:30am sáng Thứ Bảy ngày 18/08/2018 và nghi thức Hoả Táng lúc 11:00am tại nghĩa trang Pinnaroo

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang

Bài Giảng Lễ Tiễn Đưa


CHIA BUỒN

Anh Micae Nguyễn Đình Tiến
24/05/1973 – 04/08/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn đến 3 cháu Phương Trâm, Vina và Tom, ông bà Nguyễn Đình Khả và Phan Thị Mai, và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Anh Micae Nguyễn Đình Tiến về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Thánh lễ Phát Tang: 6:30pm tối Thứ Ba ngày 14/08/2018
* Thánh lễ An Táng: 10:00am sáng Thứ Năm ngày 16/08/2018 và Nghi thức Hoả Táng lúc 12:00pm tại nghĩa trang Pinnaroo

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang

Những người thân của Anh Micae Nguyễn Đình Tiến:

Gđ Phan Thanh Giản
Gđ Nguyễn Đình Tân và Nguyễn Thị Ngoc
Gđ Nguyễn Đình Thiều và Nguyễn Thị Hạnh
Gđ Nguyễn Đình Tiến
Gđ Nguyễn Đình Thiện và Nguyễn Lê Thùy Linh
Gđ Nguyễn Đình Tâm và Trần Thị Anh Thi
Gđ Nguyễn Thị Lyna và Trần Thanh Sơn


CHIA BUỒN

Cụ bà Teresa Nguyễn Thị Bằng
15/10/1941 – 29/07/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng chị Ánh, anh chị Phượng Cam, anh chị Duyên Minh, anh chị Thanh Long và toàn thể gia đình tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn  cụ bà Teresa Nguyễn Thị Bằng về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang 6:30pm tối Thứ Sáu ngày 03/08/2018

* Lễ Tiễn Đưa: 8:00am sáng Thứ Bảy ngày 04/08/2018 và nghi thức Hoả Thiêu lúc 11:00am tại nghĩa trang Karrakatta.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang

Những người thân của bà Teresa Nguyễn Thị Bằng:
– Chị Nguyễn Thị Mừng (USA)
– Em Nguyễn Trọng Bình (Canada)
– Em Nguyễn Trọng An (Việt Nam)
– Em Nguyễn Thị Hòa (Việt Nam)
– Em Nguyễn Thị Chín (USA)
– Em Nguyễn Trọng Minh (Sydney)
– Em Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam)
– Em Nguyện Thị Kim Thanh, chồng Nguyễn Bình Long (Perth)


CHIA BUỒN

Bà Maria Trần Thị Hoài
05/05/1950 – 15/07/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn bà Maria Trần Thị Hoài về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang và tiễn biệt lúc 6g30 tối Thứ Hai 23/7 tại Trung Tâm CĐCGVNTU
* Lễ An Táng chưa được thông báo.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Anh Giuse Lâm Khả Thăng
18/12/1968 – 15/07/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng chị Duyên và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn anh Giuse Lâm Khả Thăng về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang và tiễn biệt lúc 6g30 tối Thứ Sáu 20/7 tại Trung Tâm CĐCGVNTU
* Lễ An Táng tại Việt Nam.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Bác Sĩ Giuse Trần Văn Thịnh

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng bà cố Thịnh, linh mục Trần Minh Nhựt
và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Bác Sĩ Giuse Trần Văn Thịnh về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Năm 26/4 tại Trung Tâm CĐCGVNTU
* Lễ tiễn đưa lúc 7g30 tối Thứ Sáu 27/4 tại giáo xứ Armadale, 279 Forest Rd, Hilbert
* Lễ An Táng lúc 9g00 sáng Thứ Bảy 28/4 tại Trung Tâm CĐCGVNTU.
* Theo sau là nghi thức nghi thức hoả táng tại nghĩa trang Pinnaroo lúc 11g00.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang

Bài Giảng Lễ An Táng


CHIA BUỒN

Anh Giuse Phạm Gia Sửu hưởng dương 57 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng anh chị Đức Liễu và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse Phạm Gia Sửu về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Ba 13/02/2018
* Lễ An Táng lúc 10g00 sáng Thứ Tư 14/02/2018
* Theo sau là nghi thức hoả táng tại nghĩa trang Pinnaroo lúc 12:00pm.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Bà Maria Hồ Thị Tranh
Qua đời lúc 6:10 tối ngày 29/1/18 tại Perth
hưởng thọ 98 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng anh chị Nghiêm Thi và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Maria Hồ Thị Tranh về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Sáu 02/02/2018
* Lễ An Táng lúc 9g00 sáng Thứ Bảy 03/02/2018
* Theo sau là nghi thức chôn cất tại nghĩa trang Karrakatha lúc 11.00am.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Anh Phêrô Vũ Thanh Phong
20/6/1966 – 10/01/2018

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Trang, 2 cháu Kevin và Jenifer và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Phêrô Vũ Thanh Phong về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Sáu 12/01/2018
* Lễ An Táng lúc 9g00 sáng Thứ Bảy 13/01/2018
* Theo sau là nghi thức Hoả Táng tại nghĩa trang Pinnaroo, Padbury

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Cụ Giuse Lê Văn Chiêu
6/8/1928 – 8/12/2017

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng bà Nguyễn Thị Tĩnh, các con, cháu, chắt và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse Lê Văn Chiêu về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Sáu 15/12/2017
* Lễ An Táng lúc 9g00 sáng Thứ Bảy 16/12/2017
* Theo sau là nghi thức Hoả Táng lúc 11g00 tại nghĩa trang Pinnaroo, Padbury

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Bà Thành, Têrêsa Phạm Thị Hoa
Từ trần lúc 4g00 chiều ngày 19-11-2017 tại Perth
hưởng thọ 81 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng ông Thành và toàn thể gia đình tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Têrêsa về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Sáu ngày 24/11/2017
Lễ An Táng lúc 9g00 sáng Thứ Bảy 25/11/2017
Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo vào lúc 11g00

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang

Bài Giảng Lễ An Táng


CHIA BUỒN

Bà Maria Nguyễn Thị Sa
Từ trần lúc 10g30 đêm ngày 30-10-2017 tại Perth
hưởng thọ 87 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng ông, 10 anh chị, 26 cháu, 9 chắt và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Sáu ngày 10/11/2017 tại Trung Tâm
* Lễ An Táng lúc 9g15 sáng Thứ Bảy 11/11/2017 tại nhà thờ Lockridge
Theo sau là nghi thức an táng lúc 11g30 tại nghĩa trang Karrakatha

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Anh Andrew Fournet Nguyễn Duy Tân
14/3/1969 – 22/10/2017

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng chị Nguyễn Diễm Thuý, ba cháu Nguyễn Duy Khang Anthony,
Nguyễn Minh Quân Alexander, Nguyễn Diễm Hân Aimee và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Andrew Fournet Nguyễn Duy Tân về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

* Lễ Phát Tang lúc 6g30 tối Thứ Sáu 27/10/2017 tại Trung Tâm Cộng Đoàn CGVN
* Lễ An Táng lúc 12g00 trưa Thứ Bảy 28/10/2017 tại nhà thờ Infant Jesus, Morley
* Nghi thức Hoả Táng lúc 9g30 sáng Thứ Hai 30/10/2017 tại nghĩa trang Pinnaroo, Padbury

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Bà Maria Phạm Thị Huệ
Từ trần lúc 12g đêm ngày 27-09-2017 tại Perth
hưởng thọ 87 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng quý anh chị: Lịch+Mến, Chương+Trang, Hồng+(Tâm), Phi+Ngọc, Lượt+Tịnh (Canada), Quyền+Trinh, Lụa+Kỳ, Thảo Nhung+Hùng, các cháu chắt và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

6.30pm tối Thứ Ba 3/10 Lễ Phát Tang
6.30pm tối Thứ Tư 4/10 Lễ Tiễn Đưa
10.00am Sáng Thứ Năm 5/10 Lễ An Táng
theo sau là nghi thức chôn cất tại Nghĩa trang Pinnaroo.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Peter Bùi Minh Vương
Từ trần lúc 6.15 sáng ngày 28-08-2017 tại Perth

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng chị Khôi, các cháu, bác Sáu, ông bà ngoại và toàn thể tang quyến
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Peter về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

Lễ Phát Tang và Tiễn Biệt lúc 6.30pm Thứ Năm ngày 31/8/2017 tại trung tâm cộng đoàn

Lễ An Táng lúc 9:30 sáng Thứ Bảy 2/9/2017 tại nhà thờ St Peter the Apostle, Bedford
Theo sau là nghi thức an táng tại nghĩa trang Karrakatta vào lúc 11:30 sáng

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ

Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Maria Nguyễn Thị Tuyết
Sinh năm 08-04-1956
Từ trần lúc 10.00 ngày 20-08-2017 tại Perth
Hưởng thọ 61 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng anh Nguyễn Hữu Thiện,
quý anh chị em, các cháu, cùng toàn thể tang quyến ở Việt Nam cũng như tại Tây Úc
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

Lễ Phát Tang và Tiễn Biệt lúc 6.30pm Thứ Sáu ngày 25/8/2017
Lễ An Táng lúc 9am Thứ Bảy 26/8/2017
Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo vào lúc 11am.

Kính báo và Phân ưu
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ


Bài Giảng Lễ Phát Tang


CHIA BUỒN

Giuse Phan Văn Đức
Sinh ngày 24-12-1940
Từ trần lúc 5.00 chiêu ngày 24-06-2017 tại Perth
Hưởng thọ 76 tuổi

PHÂN ƯU

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng bà qủa phụ Nguyễn Thị Giàu,
quý anh chị em, các cháu, cùng toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG

Thánh lễ An Táng lúc 08.30am sáng thứ 7 ngày 1/7/2017 tại trung tâm cộng đoàn
Sau đó là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Karakatta tại 11.00am.

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

CỤ BÀ MARIA VÕ THỊ CÒ
Sinh ngày 03/09/1918 tại Việt Nam
Từ trần lúc: 4.30pm ngày 05/06/2017 tại Bệnh viện Fiona Stanley WA
Hưởng thọ: 99 tuổi
***
PHÂN ƯU
Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc
Xin chia buồn cùng chị Vương Thị Kim Lan & anh Võ Văn Nhỏ,
các cháu và toàn thể tang quyến.
Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Maria về hưởng nhan thánh Chúa
***
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thánh lễ phát tang: lúc 6 giờ 30 tối Thứ Năm ngày 08/06/2017 tại trung tâm cộng đoàn
Viếng xác, Đọc kinh: từ 6.00 giờ tối đến 09.00 tối ngày 09/06/2017 tại nhà quàn (gần TT)
Thánh lễ an táng: lúc 8.00 Sáng Thứ Bảy ngày 10/06/2017 tại trung tâm cộng đoàn
sau đó chôn tại nghiã trang Fremantle lúc 11.15am


CHIA BUỒN

MARIA Goretty Nguyễn Thanh Phượng Tú qua đời lúc 6g30 sáng Thứ Hai 20 tháng 3 Năm 2017
Hưởng Dương 52 tuổi.
Thành thật chia buồn đến anh Thông và các cháu cùng Ông Cố, Cha Huy và các em cùng toàn thể tang quyến.

Chương trình tang lễ:
Lễ Phát Tang và Tiễn Biệt lúc 6.30pm Thứ Năm 23/3/17
Lễ An Táng lúc 9am Thứ Bảy 25/3/17
Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo vào lúc 11am.

Kính báo
Lm Quản Nhiệm & Lm Phụ Tá và Ban Thường Vụ thành kính phân ưu.


CHIA BUỒN

Cha Quản Nhiệm CĐCG vừa báo tin con gái của anh chị Mạnh & Yến là Rosemary Pham Fogliani mới qua đời lúc 10:25 sáng thứ tư ngày 9 tháng 11.
Kính xin quý Cha, quý Sơ và quý vị hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Rosemary.

Chương trình tang lễ:
Lễ phát tang lúc 7:00pm Ngày thứ tư 16-11-2016
tại nhà thờ St Gerard Majella Catholic church
cnr Majella rd & Ravenwood Dr – Westminster.
Lễ tiễn đưa lúc 10:30am sáng thứ năm 17-11-2016
tại nhà thờ st Gerard Majella Catholic church, Westminster.

Sau đó linh cửu sẽ được hỏa táng vào lúc 12:00pm tại nghĩa trang Pinnaroo, Whitfords Ave, Padbudy.
Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Được tin ông Matthêu Nguyễn Văn Oanh được Chúa gọi về lúc 7.39 sáng Thứ Hai ngày10/10/2016 hưởng thọ 92 tuổi. Xin chia buồn với Bà Bảy và các con cháu. Xin Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Matthêu về hưởng ánh sáng ngàn thu trên quê trời. Chương trình tang lễ. Chương trình tang lễ sẽ như sau:

Lễ Phát Tang vào tối Thứ Năm 20/10/2016 lúc 6:30pm

Lễ Tiễn Đưa vào tối Thứ Sáu 21/10/2016 lúc 6:30pm

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Được tin Chị Maria Trần Thị Ly là hiền thê của anh Vũ Văn Hậu đã được Chúa gọi về lúc 12g45 trưa thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2016 hưởng thọ 60 tuổi. Xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn Maria về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Ngài. Và xin Ngài lau khô những giọt lệ tiếc thương của anh và các cháu Chương+Jacinta, Huy, Quốc+Kathy, Kiều, Hồng, Kim và ba cháu nội. Chương trình tang lễ sẽ như sau:

6.30 Tối Thứ Ba 11 tháng 10: Lễ Phát Tang
9.30 Sáng Thứ Tư 12 tháng 10: Thánh lễ An táng, sau lễ sẽ di quan tới nghĩa trang Pinnaroo để làm nghi thức an táng lúc 11.00

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Anh Phaolo Nguyễn Kim Thanh là cháu của bà Ruẫn vừa mới từ trần tại Perth. Xin chân thành gởi lời chia buồn đến gia đình tang quyến:
Cha mẹ và hai người chị ở USA,
1 anh trai ở Nhật
Và 1 người anh Nguyễn Kim Phượng ở Perth

Chương trình tang lễ như sau:
6.30pm Thứ Năm 29/9 LỄ PHÁT TANG
2.00pm Thứ Sáu 30/9 LỄ ÁN TÁNG

Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo lúc 4.00pm

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Bà Cụ Cố Anna Phạm Thị Liễn là bà nội của Linh Mục Vũ Trương Hồng Thái vừa tạ thế lúc 6 gìơ sáng ngày 22/9/2016 hưởng thọ 95 tuổi. tại Tây Úc. Xin chân thành gởi lời chia buồn đến gia đình tang quyến:
1-Con: Vũ Thị Phấn các cháu Tâm – Dung và 2 chat, Cháu Hoàng – Thảo và 2 chat, cháu Liêm – Hạnh và 2 chat.
2-Con: Vũ Ngọc Thanh – Trương Thị Khóat các cháu Kỳ, Hạnh, Trâm – Myles, Uy.
3-Con: Vũ Bình – Trương Thị Minh các cháu Linh Mục Vũ Thái, Kỳ – Thiên và 2 chat, Nhật – Đoàn và 4 Chắt, Giang – Nic và 2 chat.
4-con: Vũ Quang Minh – Phạm Thị Kim Loan và các cháu Quang, Oanh và Yến.

Chương trình tang lễ như sau:
6.30pm Thứ Ba 27/9 LỄ PHÁT TANG
6.30pm Thứ Sáu 30/9 LỄ TIỄN BIỆT
9.00am Thứ Bảy 1/10 LỄ ÁN TÁNG
Theo sau là nghi thức an táng tại nghĩa trang Karrakatta lúc 11.00am

Gia đình xin miễn phúng điếu & vòng hoa, nhưng xin một lời cầu nguyện cho Linh Hồn Anna.

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Bà Cố Anna Trương Thị Tỉnh là thân mẫu của Cha Quản Nhiệm Nguyễn Mộng Huỳnh đã từ trần ở Việt Nam vào lúc 4:40 sáng ngày 20/9/2016 hưởng thọ 90 tuổi. Xin chia buồn với Cha và tang quyến.  Nguyện xin Chúa cho linh hồn Anna được sớm về với Ngài.

Lễ An Táng được cử hành chiều Thứ Năm 22/9/2016.

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Anh Phêrô Nguyễn Quốc Hưng (con trai lớn ông bà Tịnh và Hải). mới qua đời sáng sớm Thứ Hai 22/8/2016. Xin chân thành gởi lời chia buồn đến chị Nhung và ba cháu và toàn thể gia quyến. Nguyện xin Chúa nâng đở gia đình và tang quyến trong lúc đau buồn và mất mát này.

Chương trình tang lễ

Lễ Phát Tang: 6:30pm ngày Thứ Sáu 26/8/2016 tại Trung Tâm CĐCGVNTU.

Lễ An Táng: 9:15am sáng Thứ Bảy 27/8/2016 tại nhà thờ Infant Jesus Morley.

Kính xin mọi người cùng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, và nếu có thể được, xin đến dự lễ phát tang và lễ an táng.

Cũng xin mọi người cũng giúp phần thông báo rộng rãi tin buồn này để có thêm nhiều lời cầu nguyện cho anh Phêrô Nguyễn Quốc Hưng.
Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Cụ Mattha Lý Kim U, thân mẫu của chị Tạ Nguyệt Hoa (vợ anh Thuỷ) vừa qua đời đêm thứ ba 21 tháng 6, hưởng thọ 91 tuổi. Xin chân thành gởi lời chia buồn đến anh Tạ Văn Vinh, chị Tạ Thanh Hoa, và đặc biệt anh chị Thủy+Nguyệt Hoa, 18 cháu và 13 chắt trong tang quyến.

Chương trình tang lễ như sau:
6.30pm Thứ Năm 30/6 LỄ PHÁT TANG
9.00am Thứ Sáu 1/7 LỄ ÁN TÁNG
Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo lúc 11.00am

Kính báo
Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Bà Maria Teresa Tô Ánh Nguyệt (vợ của ông Trần Quang đã quá cố) vừa qua đời lúc 7 giờ tối Chúa Nhật 5/6/2016.

Thánh lễ Phát Tang sẽ được cử hành lúc 6:30 tối Thứ Tư 8/6/2016.

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 9:00 sáng Thứ Năm 9/6/2016. Sau đó sẽ là nghi lễ hoả thiêu tại nghĩa trang Pinnaroo.

Kính báo

Phạm Đức Tuấn

Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Kính thông báo đến quý hội đoàn phong trào đoàn thể.

Ông Giuse Bùi Văn Ruẩn mới từ trần lúc 5.30 sáng nay 16/03/2016.
hương trình tang lễ tại trung tâm cộng đoàn như sau:

Lễ phát tang 6.30pm Thứ 5 17/3
Lễ tiễn đưa 6.30pm Thứ 6 18/3
Lễ an tang 9.00am Thứ 7 19/3
Nghi thức chôn cất tại Karrakatha lúc 11.30am.

Minh Le _ Đại diện Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc thành kính phân ưu


CHIA BUỒN

Được tin ông Phêrô Lê Thái vừa qua đời, tôi xin thành thật chia buồn đến ông Phêrô Lê Thái cùng gia đình và tang quyến.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ÔNG PHÊRÔ LÊ THÁI

6.30pm Thứ Ba ngày 15 tháng 3: Lễ Phát Tang Tại TT cộng đoàn.
7.00pm Thứ Tư ngày 16 tháng 3: Lễ Cầu Hồn Tại Dòng Chúa Cứu Thế, North Perth.
1.30pm Thứ Năm ngày 17 tháng 3: Lễ An Táng Tại nhà thờ Chính Toà.

Xin quý hội đoàn, phong trào,ban ngành tiếp tục cầu nguyện cho ông Phêrô Lê Thái, cùng gia đình và tang quyến trong lúc đau buồn này.

Minh Le _ Đại diện Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc thành kính phân ưu


CHIA BUỒN

Đại diện Cộng Đoàn Công Giáo VN Tây Úc
Tôi xin thành thật chia buồn đến Ban Điều Hành và Quý Thành Viên Ca Đoàn Cecilia,
đặc biệt đến gia đình Anh Nguyễn Văn Hiền & Hai Cháu, Anh Phạm Đình Toàn, cùng Hai Tang Quyến về sự ra đi của người thân yêu quá đột ngột.
Xin Chúa sớm đưa hai Linh Hồn Ca Viên: Anna Hoàng Thị Kim Ánh và Maria Đinh Thị Ngọc Nga sớm về hưởng nhan thánh Chúa để hợp ca cùng triều thần thánh ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Xin Chúa nâng đỡ và xoa dịu nỗi đau của Hai Tang Quyến và các các viên Cecilia trong lúc đau buồn này
qua những người thân yêu, bè bạn cũng như anh chị em trong các Hội Đoàn, Ban Ngành, Phong Trào và Cộng Đoàn.Chương trình tang lễ cho hai linh hồn Anna và Maria


Bài Giảng Lễ An Táng
Hai Chị Anna Hoàng Thị Kim Ánh và Maria Đinh Thị Ngọc Nga


Bài Giảng Lễ Tiễn Đưa
Hai Chị Anna Hoàng Thị Kim Ánh và Maria Đinh Thị Ngọc Nga


Bài Giảng Lễ Phát Tang
Hai Chị Anna Hoàng Thị Kim Ánh và Maria Đinh Thị Ngọc Nga


Xin quý hội đoàn, phong trào,ban ngành tiếp tục cầu nguyện cho Chị Nga và chị Ánh,
cùng gia đình, thân tộc hai chị và các thành viên Ca Đoàn Cêcilia.
Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ họ trong hoàn cảnh rất thương đau và đầy lo lắng này.

7 News Perth 1 Mar 2016

Minh Le _ Đại diện Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc thành kính phân ưu

CHIA BUỒN

ĐƯỢC TIN ANH PETER ANH HOÀNG TRẦN VỪA QUA ĐỜi HƯỞNG DƯƠNG 19 TUỔI. XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thứ Năm 25/2 6.30pm Thánh lễ Phát Tang Tại Trung Tâm Cộng Đoàn (Viếng xác trước Thánh lễ)
Thứ Sáu 26/2 7.30pm Thánh lễ Cầu Hồn (in English) Tại Nhà Thờ Our Lady of Mission Church 270 Camberwarra Drive, Craigie
Thứ Bảy 27/2 9.00am Thánh lễ An Táng Tại Trung Tâm Cộng Đoàn
11.00am Nghi thức hỏa táng tại Nghĩa trang Pinnaroo
Minh Lê – Đại diện BTV và Cộng đoàn

CHIA BUỒN

Được tin cụ Đaminh Ngô Đức Kiêm vừa qua đời tối thứ bảy 5/12 hưởng thọ 92 tuổi. Xin chia buồn với cụ bà và ông bà Tạ Quang Hải, các con cháu và toàn thể tang quyến.

Chương trình tang lễ:
Lễ Phát Tang: 6.30pm tối Thứ năm ngày 10 tháng 12 tại trung tâm CĐCGVNTU, Westminster.
Lễ An Táng: 10.00am sáng Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 tại nhà thờ St Gerard Majella, Westmister.
Theo sau là nghi thức an táng tại nghĩa trang Pinnaroo vào lúc 11:15am.
Xe Bus sẽ chờ đi và về từ nhà thờ St Gerard Majella tới nghĩa trang cho quý vị không có phương tiện di chuyển.
Ban Thường Vụ

CHIA BUỒN

Được tin ông Phêrô Nguyễn Lễ vừa được Chúa gọi về lúc 8 giờ tối ngày Thứ Tư 28
tháng 10 tại bệnh viện Royal Perth, hưởng thọ 78 tuổi. Xin chân thành chia buồn với bà quả phụ
Nguyễn Thị Quý và các anh chị Hương+Dũng, Dũng+Wendy, Hùng, Hoa+Tạo, Hồng+An, Thủy,
Khánh+Trang, Quốc+Anh, Linh+Kiêm, Út Châu và các cháu chắt cùng toàn thể tang quyến.

Lễ Phát Tang lúc 6.30pm tối Thứ Ba ngày 3/11

Lễ Tiễn Đưa lúc 6.30pm tối Thứ Tư ngày 4/11

Lễ An Táng lúc 9.30am sáng Thứ Năm ngày 5/11 và theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang
Pinnaroo lúc 11am. Lm Quản Nhiệm.

Bài Giảng Lễ Phát Tang Ông Phêrô Nguyễn Lễ 3/11/2015


Chị Maria Vũ Thị Nhung đã được Chúa gọi về chiều thứ tư ngày 5 tháng 8, hưởng dương 49 tuổi.
Xin chân thành chia buồn với anh Sáu và các cháu cùng toàn thể tang quyến.

Chương trình tang lễ
Lễ Phát Tang: 6.30pm tối Thứ Sáu ngày 07 tháng 8.
Lễ An Táng: 10.30am sáng Thứ Tư ngày 12 tháng 8.
Theo sau là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo vào lúc 12 giờ trưa.

Lm Quản Nhiệm


CHIA BUỒN

Ông Cố Giuse Đồng Văn Vọt qua đời lúc 4.20am sáng thứ ba 28/07, hưởng thọ 91 tuổi. Xin được thay mặt cho cộng đoàn gởi lời chia buồn đến Cha Đồng Văn Vinh và các anh chị Oánh+Vận, Vượng+Hồng, Hồng+Thanh, Loan+Vân, Chi+Hóa, Hoa+Tịnh, Thương+Mai Ly, Phú+Mai, và các cháu chắt của ông cố. Chương trình tang lễ của ông cố Giuse như sau:

7.00pm Tối Thứ hai ngày 3 tháng 8: Lễ phát tang tại Nguyện Đường chính của cộng đoàn

2.30pm Trưa Thứ ba ngày 4 tháng 8: Thánh lễ an táng tại nhà thờ Ballajura. Theo sau là nghi thức án táng tại nghĩa trang của giáo xứ Ballajura.

Xin Chúa đón nhận hai linh hồn use về hưởng phúc trường sinh với Ngài.

Lm Quản Nhiệm


CHIA BUỒN

Bà ngoại của cha Trần Minh Nhật là Bà Maria Trần Thị Liễu qua đời vào chiều Chúa Nhật ngày 26/7.
Xin thông báo đến quý Ban Ngành Đoàn Thể để chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện
cho Linh hồn Bà Maria sớm về hưởng nhan Thánh Chuá và xin Chuá đỡ nâng Tang Quyến trong lúc đau buồn này.

Chương Trình Tang Lễ :
-Tối Thứ Tư 29/7 Lễ Phát Tang lúc 6.30pm
-Sáng Thứ Sáu 31/7 Lễ An Táng lúc 9.30am. Và nghi thức hỏa thiêu tại Pinnaroo lúc 11.30am.

Ban Thường Vụ


CHIA BUỒN

Nhận được tin ông Bê nê đích tô Trần Quang đã qua đời sáng Chúa Nhật Phục Sinh 5/4/15 hưởng thọ 92 tuổi. Thay mặt cộng đoàn, xin chia buồn với gia đình tang quyến.
Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Bê nê đích tô vào hưởng thánh nhan Chúa.
Lễ phát tang sẽ cử hành vào 6.30 tối thứ hai 13/4/15
Lễ an táng sẽ vào 10.30 sáng thứ ba 14/4/15.

Lm Quản Nhiệm


 

CHIA BUỒN

Được tin Bà Maria bà Maria Đỗ Thị Thìn, mẹ của chị Mai và bà ngoại của Thủy Tú, vừa qua đời.  Thay mặt cộng đoàn, xin chia buồn với gia đình tang quyến.

Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria vào hưởng thánh nhan Chúa.

Tối Thứ Năm 26 tháng 3 Lễ Phát Tang lúc 6.30pm

Sáng Thứ Sáu 27 tháng 3 Lễ An Táng lúc 10.00am

sau đó là Nghi Thức Hoả Táng tại Nghĩa Trang Karakatha lúc 12.00 trưa.

Thành kính phân ưu

Linh Mục Quảng Nhiệm.


 

CHIA BUỒN

Được tin Bà Maria Hoàng Thị Lý vừa qua đời vào lúc 9pm ngày thứ bảy 7/02/2015 hưởng thọ 83 tuổi.  Thay mặt cộng đoàn, xin chia buồn với gia đình anh chị Thanh Trang, anh chị Đức Hạnh, chị Hoà và anh chị Minh Hương.

Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria vào hưởng thánh nhan Chúa.

Tối Thứ Năm 12 tháng 2 Thánh Lễ Phát Tang lúc 6.30 pm

Sáng Thứ Sáu 13 tháng 2 Thánh Lễ An Táng lúc 10.00am theo sau là Nghi Thức Hoả Táng tại Nghĩa Trang Pinnaroo lúc 12.00 Noon.

Thành kính phân ưu

Minh Lê – Đại diện BTV

 


 

CHIA BUỒN

Được tin bà Maria Đàm Thị Khỉnh, là vợ của ông Nguyễn Phong Dinh vừa qua đời vào sáng 1/10/2014, hưởng thọ 70 tuổi.  Thay mặt cộng đoàn, xin chia buồn với ông Nguyễn Phong Dinh, quý anh chị em, cha Phong, các cháu cùng tang quyến. Nguyện xin Chuá sớm đưa linh hồn Maria vào hưởng thánh nhan Chúa.

 Thành kính phân ưu

Minh Lê – Đại diện BTV và cộng đoàn


 

CHIA BUỒN

Được tin chị của chị Tiêm, Vương Thị Sáng, mới qua đời bên VN.  Tôi và Cộng đoàn xin chia buồn với chị và toàn thể tang quyến.  Nguyện xin Chuá sớm đưa Linh Hồn Maria sớm về hưởng nhan thánh Chuá.  Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Maria.

Lm Quản Nhiệm


 

CHIA BUỒN

Được tin cha quản nhiệm báo Anh Nicholas Phạm Hiếu, là hiền đệ của cha phụ tá Phạm Quang Hồng, vừa qua đời vào chiều hôm thứ Sáu ngày 4 Tháng 4 Năm 2014, hưởng thọ 61 tuổi.  Con xin thay mặt cho BTV và Cộng đoàn xin chia buồn với cha và toàn thể tang quyến.  Nguyện xin Chuá sớm đưa Linh Hồn Nicholas sớm về hưởng nhan thánh Chuá.

Thành kính chia buồn

Đại diện BTV- Minh Lê


 

CHIA BUỒN

Được tin ông Gioan Lê Xuân Ước là cha của chị Hương Hoàng vừa qua đời lúc 9 giờ20 tối 24/03/2014 hưởng thọ 80 tuổi. Xin chân thành chia buồn đến chị Hương và gia quyến.
Xin Chuá sớm đưa linh hồn Gioan Lê Xuân Ước sớm về hưởng nhan thánh Chuá.
Cộng đoàn sẽ tiếp tục cùng anh và tang quyến để cầu nguyện cho hồn Gioan và cho tang quyến.

Lễ Phát Tang 6 giờ tối Thứ Năm ngày 27/3

Lễ An Táng 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 29/3

Sau đó nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo

Thành kính phân ưu
Đại diện BTV- Minh Lê


 

CHIA BUỒN

Vừa nhận được email anh báo sáng nay về sự ra đi cuả cụ ông Antôn Nguyễn Văn Mỹ – hưỏng thọ 96 tuổi

Tôi xin đại diện Ban Thường Vụ, Ban xây dựng và cộng đoàn, xin chia buồn đến anh và gia đình cùng toàn thể tang quyến vì sự ra đi cụ ông Antôn Nguyễn Văn Mỹ.
Xin Chuá sớm đưa linh hồn Antôn Nguyễn Văn Mỹ sớm về hưởng nhan thánh Chuá.
Xin Chuá cùng đồng hành để nâng đỡ anh và tang quyến trong lúc đau buồn này.
Cộng đoàn sẽ tiếp tục cùng anh và tang quyến để cầu nguyện cho linh hồn Antôn và cho tang quyến.
Chúc anh và gia đình trở về VN được bình an để lo các nghi lễ chôn cất ông, trọn việc đạo hiếu làm con.

Thay mặt BTV, BXD và công đoàn thành kính phân ưu
Đại diện BTV- Minh Le


 

CHIA BUỒN

Được tin anh Đaminh Nguyễn Văn Phát chồng chị Tuyết đã qua đời lúc 7g30 tối thứ Ba ngày 18/2/2014 hưởng thọ 66 tuổi.  Xin chân thành chia buồn đến chị Tuyết và tang quyến.

Thánh Lễ Phát Tang vào lúc 6g30 tối Thứ Năm 20 Tháng 2

Lễ Tiễn Đưa vào lúc 6g30 Tối Thứ sáu 21 tháng 2

Lễ An Táng vào 9 giờ sáng Thứ Bảy 22 tháng 2.

 

Lm Quản Nhiệm

CHIA BUỒN

Được tin ông Phaolô Trịnh Công Ẩn, đã qua đời vào lúc 9g30 tối Thứ Ba ngày 4/2/2014 hưởng thọ 65 tuổi. Xin chân thành chia buồn đến các con cháu của ông là Uyên+Hùng và các con, Thảo+Thành và các con, Luận+Deasy và các con, Toại, Tùng+Thể và các con, và Khoa.

Chương trình tang lễ như sau:

LỄ PHÁT TANG lúc 7pm tối Chúa Nhật ngày 9/2/2014

LỄ AN TÁNG    lúc 10am sáng Thứ Hai

Lm Quản Nhiệm

CHIA BUỒN

Được tin anh Đaminh Micae Nguyễn Tiến Đạt là trưởng nam của ông bà Phát và Tuyết qua đời đột ngột ngày Thứ Năm 23 tháng 1 hưởng dương 37 tuổi.

Xin chân thành chia sẻ nỗi mất mát to lớn của gia đình và tang quyến.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thứ hai 3/2/14 LỄ PHÁT TANG lúc 6g30 chiều

Thứ ba 4/2/14 LỄ CẦU HỒN lúc 6g30 chiều

Thứ sáu 7/2/14 LỄ TIỄN ĐƯA lúc 6g30 chiều

Thứ bảy 8/2/14 LỄ AN TÁNG lúc 9g sáng

Sau đó nghi thức Hoả Táng tại nghiã trang Pinnaroo lúc 11g sáng cùng ngày.

Lm Quản Nhiệm

CHIA BUỒN

Được tin anh Phêrô Trần Hải đã qua đời lúc 10g50 sáng Thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2013, hưởng dương 52 tuổi. Xin chân thành gởi lời chia buồn đến chị Nga và hai cháu Tiến và Jane cùng toàn thể tang quyến . Xin Chúa nâng đỡ chị, hai cháu và tang quyến trong lúc đau buồn này. Xin Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Phêrô về hưởng ánh sáng ngàn thu trên quê trời.

Lễ phát tang sẽ được cử hành vào lúc 7g30 tối Chúa Nhật 22/12/13.

Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 10g30 sáng Thứ Hai 23/12/13 sau đó Nghi Thức An Táng sẽ được cử hành tại nghiã trang Karrakatta vào lúc 12g30.

CDCGVN Tây Úc

CHIA BUỒN

Được tin anh Augustinô Nguyễn Thế Tâm, trưởng nhóm Lòng Chúa Thương Xót, đã qua đời lúc 5g30 chiều Thứ Tư ngày 2 tháng 10, hưởng dương 58 tuổi. Xin chân thành chia buồn với Chị Hồng và các cháu cùng toàn thể tang quyến.Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót sớm đưa linh hồn Augustinô về hưởng ánh sáng ngàn thu trên quê trời.

Lm Quản Nhiệm

CHIA BUỒN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHO CHỊ MARIA ĐỖ THỊ HỒNG THUÝ

LỄ AN TÁNG lúc 10g30 sáng thứ hai 2/9/2013 tại trung tâm cộng đoàn

NGHI THỨC HỎA TÁNG lúc 12g trưa cùng ngày tại nghiã trang Pinnaroo

Lm Quản Nhiệm

CHIA BUỒN

Được tin ông Giuse Nguyễn Văn Chiều đã qua đời lúc 11giờ sáng Thứ Hai ngày 22 tháng 4 vừa qua hưởng thọ 79 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng các anh Nguyễn Quốc Kỳ (Perth), Nguyễn Văn Duy (Perth), Nguyễn Văn Bộ (VN), Nguyễn Văn Tỉnh (VN), Nguyễn Văn Trung (VN) cùng vợ và các con và các chị Nguyễn Thị Ánh (VN), Nguyễn Thị Hằng (VN), Nguyễn Thị Loan (VN), Nguyễn Thị Diễm (VN) cùng chồng và các con. Và đặc biệt chia buồn với ông Nguyễn Văn Tăng, là bào đệ của người qúa cố.

Xin Chúa Kitô Phục Sinh sớm đưa Linh Hồn Giuse về hưởng ánh sáng ngàn thu với Ngài trên quê trời.

Lm Quản Nhiệm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin Bà Anna Nguyễn Thị Tiện đã kết thúc cuộc hành trình dương thế, hưởng thọ 94 tuổi.

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, tôi thành kính phân ưu đến gia đình anh chị Bột Dung, anh chị Lương, anh chị Minh Liên, anh chị Lâm Nga, anh chị Trang Chương… cùng tang quyến ở Tây Úc cũng như Việt Nam trước sự ly biệt này.

Trong niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, nguyện xin Thiên Chuá mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận linh hồn Bà Anna Nguyễn Thị Tiện vào hưởng vinh phúc quê trời.

Xin Mẹ Maria nâng đỡ và ủi an mọi người thân trong tang quyến trước sự mất mát to lớn này.

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

Lê Minh.

CÁO PHÓ

Bà Cố Maria Goretti Nguyễn Thị Nở là thân mẫu của cha phụ tá Micae Phạm Quang Hồng

Vừa thất lộc tại Việtnam lúc 6g sáng thứ sáu ngày 15 tháng 2 năm 2013, hưởng thọ 84 tuổi.

Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn bà Cố Maria Goretti được chóng hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa trên quê trời.

Thánh Lễ cầu nguyện Cho Linh Hồn Maria Goretti sẽ vào tối thứ hai 18/02/13 lúc 7g30.

Lm Quản Nhiệm

Bài Giảng Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Cố Maria Goretti

Xem Thêm Lễ cầu nguyện do Viet Catholic

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

1/ Anh Phêrô Võ Ngọc Hoàng đã qua đời lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng 12 hưởng dương 34 tuổi.

Xin thành thật chia buồn với chị Lee Sia Chin và hai con, cũng như chia sẻ sự mất mát to lớn của mẹ anh là bà Đinh Thị Lệ Thuý và các em cùng toàn thể tang quyến.

2/ Ông Giuse Trần Đức Châu đã qua đời lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 12 hưởng thọ 62 tuổi. Xin thành thật chia buồn với Bà Nguyễn Thị Chín và các em Việt, Dung, Kim cùng toàn thể tang quyến.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho hai linh hồn Phêrô và Giuse

được về hưởng hạnh phúc ngàn thu trên quê trời.

Lm Quản Nhiệm

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin anh Giuse Tạ Chí Nhẫn đã bất ngờ qua đời tại nhà vào chiều Chúa Nhật ngày 2 tháng 12 vừa qua, hưởng dương 48 tuổi. Xin thành thật chia buồn với chị Ngọc Sương và cháu Clara về sự ra đi đột ngột của chồng và ba mình.

Chương trình tang lễ cho linh hồn Giuse Tạ Chí Nhẫn như sau:

Tối Thứ Hai ngày 10 tháng 12 lúc 6g30:   Lễ Tiễn Đưa

Sáng Thứ ba ngày 11 tháng 12 lúc 9g30: Lễ An Táng

(Sau đó nghi thức chôn cất sẽ được cử hành tại nghiã trang Pinnaroo lúc 11g)

Lm Quản Nhiệm

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính Cha Mạnh Hùng và Tang Quyến,

Thay mặt Cộng Đoàn Dân Chuá Việt Nam Tây Úc. Chúng con thành kính Phân Ưu đến Cha, cùng tang quyến  trước sự ly biệt này.

Xin Cha Nhân Lành mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận linh hồn Phêrô Trần Trọng Đức vào hưởng vinh phúc trên Quê Trời.

Xin Mẹ Maria nâng đỡ và an ủi mọi người trước sự mất mát to lớn này. Amen.

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

Lê Minh.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BÀ MARIA ĐẶNG THỊ KÍNH

Vừa tạ thế vào lúc 3:00 sáng, ngày 31 tháng 07 năm 2012 tại Dốc Mơ, Gia Kiệm, Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, xin thành kính chia buồn cùng Ông Bà Cố Lâm Văn Nhân, Anh Chị Đinh Hoàng Tiến,  Chị Đinh Thị Vân, Anh Chị Đinh Thị Dâng, Anh Chị Đinh Thị Quỳ, Anh Chị Đinh Thị Vẻ, Anh Chị Đinh Hoàng Tài, Anh Chị Đinh Hoàng Thành, Anh Chị ĐinhThị Thuý Hồng, Anh Chị Đinh Công Tứ & các cháu cùng toàn thể tang quyến.

Trong niềm tinvào Đức Kitô Phục Sinh, nguyện xin Thiên Chuáqua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sớm đưa linh hồnMARIA về hưởng nhan thánh Chuá.

Nguyện xin Thiên Chúa  nâng đỡ và ủi an toàn thể tang quyến trong lúc đau buồnvì sự ra đi của Bà.

 

Tối thứ Tư, ngày 01/08/2012 lúc 6:30pm sẽ có Thánh lễ tại Trung Tâm Cộng Đoàn để cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Đặng Thị Kính và Tang Quyến.

Kính mời quý cộng đoàn đến cùng hiệp thông với Tang Quyến.

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

Lê Minh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cộng đoàn vừa nhận được tin ANH GIUSE BÙI VĂN CHU về nhà Cha vào khoảng 01:20pm ngày 13 tháng 06 năm 2012 tại Perth  WA, hưởng thọ 60 tuổi.

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, xin thành kính phân ưu cùng Bà Nội, Chị Nguyễn Minh Khôi (là vợ) & các cháu cùng tang quyến. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, nguyện Chuá nhân lành đón nhận Linh Hồn GIUSE vào nơi vĩnh phúc.

Cộng Đoàn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Linh hồn Giuse, Bà, gia đình chị Khôi cùng tang quyến trong lúc đau buồn này .

Chương trình tang lễ:

Thứ Năm 21/6: Thánh Lễ Phát Tang – 6.30pm

Thứ Sáu 22/6:   Thánh Lễ Tiễn Biệt – 6.30pm

Thứ Bảy 23/6:   Lễ An Táng – 9am

Lễ nghi chôn táng tại nghĩa trang Karrakatta lúc 11 giờ sáng. Phần mộ tọa lạc tại Lawn ANLA 0501.

Tang quyến xin được miễn phúng điếu và vòng hoa, trường hợp có nhận được thì sẽ dâng số tiền ấy vào quỹ xây dựng trường Việt Ngữ của Cộng Đoàn.

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

Lê Minh.

Bài Giảng Lễ Phát Tang Anh Giuse Bùi Văn Chu

Hình Ảnh Tang Lễ Anh Giuse Bùi Văn Chu

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cộng đoàn vừa nhận được tin CBà MARIA TRẦN THỊ KHIÊM về nhà Cha vào khoảng 8.00  sáng ngày 28 tháng 05 năm 2012 tại Gia Kiệm, Đồng Nai, hưởng thọ 92 tuổi.

 

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo VNTU, xin chân thành chia buồn cùng Ông Nội các cháu, Anh Chị Nguyễn Hiệp & các Cháu cùng Tang Quyến. Nguyện xin Chuá sớm đưa Linh Hồn MARIA về hưởng nhan Thánh Chuá.

 

Cộng Đoàn sẽ tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho Bà và đồng hành cùngTang Quyến trong lúc đau buồn này .

 

Tối thứ Ba, ngày 29/05/2012 lúc 6.30pm sẽ có Thánh lễ tại Trung Tâm Cộng Đoàn để cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Maria Trần Thị Khiêm. Kính mời quý cộng đoàn đến cùng hiệp thông với gia đình anh chị Hiệp-Linh và các cháu.

 

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

Lê Minh.

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cộng đoàn vừa nhận được tin Bà MARIA ĐINH THỊ MỸ LƯU về nhà Cha vào khoảng 7.00  sáng, ngày 18 tháng 05 năm 2012 tại Perth, hưởng thọ 84 tuổi.

 

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo VNTU, xin chân thành chia buồn cùngÔng Phạm Văn Quát, Anh ChịPhạm Đức Tuấn, Anh Chị Phạm Đức Khiêm và Tang Quyến. Nguyện xin Chuá sớm đưa Linh Hồn MARIA sớm về hưởng vinh phúc Thiên Đàng.

 

Cộng Đoàn sẽ tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho Bà và đồng hành cùngTang Quyến trong lúc đau buồn này .

 

Chương trình tang lễ:

* Thứ Tư ngày 23 tháng 5 : Thánh Lễ phát tang lúc 6g30 tối
* Thứ Sáu ngày 25 tháng 5: Thánh lễ tiễn đưa lúc 6g30 tối
* Thứ Bảy ngày 26 tháng 5: Thánh lễ an táng lúc 9g sáng va Nghi thức hỏa táng tại nghiã trang Pinnaroo lúc 11g sáng.

 

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

Lê Minh.

Bài Giảng Lễ Phát Tang

 

 

TIN BUỒN

 

Em Maria Lữ Đan Hòa (Katie), con của anh chị Lữ Ngọc Minh và Phan Thị Phượng, đã đột ngột qua đời tuần trước, hưởng dương 28 tuổi. Nếu không có gì thay đổi thánh lễ phát tang cho linh hồn Maria sẽ được cử hành vào lúc 6g30 tối thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2012 tại trung tâm và Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào sáng Thứ bảy 12 tháng 5 năm 2012 tại trung tâm.

 

Xin thành thật chia buồn với anh chị Minh+Phượng và các cháu.

 

Lm Quản Nhiệm

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

 

Cộng Đoàn vừa nhận được tin Thân Mẫu của Chị Nguyễn Thị Hồi, Cựu Ca Trưởng Ca Đoàn tiên khởi 1980-1981

 

Bà ngoại cuả anh Nguyễn Đức Tài, thành viên Ca Đoàn Thánh Linh

 

 

 

C MARIA PHM TH CÚC.

 

Về Nhà Cha vào lúc 10g15 ngày 10 tháng 04 năm 2012 tại Perth.

 

Hưởng thọ 93 tuổi

 

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo VNTU

 

chân thành chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Hồi,

 

anh Nguyễn Đức Tài và tang quyến

 

Nguyện xin Chuá sớm đưa Linh Hồn MARIA sớm về hưởng vinh phúc Thiên Đàng

 

 

 

Tối Thứ Năm 12/04/2012 Lễ phát tang lúc 6g30
Tối Thứ Sáu 13/04/2012l Lễ Tiễn Đưa lúc 6g30
Sáng Thứ Bảy 14/04/2012 Lễ An Táng lúc 9g30 sau đó nghi thức tiễn biệt tại nghiã trang Karakatha lúc 11g30.

 

Thay mặt Ban Thường Vụ CĐCGVNTU

 

Lê Minh

 


 

 

Kính báo và chia buồn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cộng đoàn vừa nhận được tin Bà Têrêsa Lê Trưng Nhị, mẹ của anh Nguyễn Phi Hùng (Thảo Nhung), chủ tịch Phong Trào Cursillo- Perth, mới qua đời lúc 9 giờ sáng nay tại Sydney do cha Quản Nhiệm thông báo lúc 9.16am qua email và trong Thánh lễ Sáng Chuá Nhật 1/1/2012.

 

Thay mặt ban Thường Vụ và Cộng Đoàn xin chia buồn sự mất mát to lớn cùng Hai Anh Chị và Tang Quyến.

 

Cộng Đoàn đã hiệp lời cầu nguyện đặc biệt cho Bà trong Thánh lễ sáng nay và sẽ đồng hành trong lời cầu kinh cho Bà và Tang Quyến trong những ngày sắp tới.

 

Vì công nghiệp Khổ nạn và Giáng Thế cuả Chuá chúng ta vừa cử hành, sớm đưa Linh Hồn Bà Têrêxa về hưởng nhan thánh Chuá và nâng đỡ Tang Quyến trong lúc đau buồn này.

 

Thay mặt Ban Thường Vụ và Cộng Đoàn CGVNTU.

 

 

 

Minh Le

 


 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

ông Vicentê Vũ Ngọc Liên đã về Nhà Cha sáng ngày 18/12/2011

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

7g30 tối thứ ba 20/12 Thánh Lễ Cầu Hồn
7g30 tối thứ tư 21/12 Thánh Lễ Tiễn Đưa
11g sáng thứ năm 22/12 Thánh Lễ An táng
( sau đó thi hài sẽ được hoả táng tại nghiã trang Karakatha lúc 12g30 cùng ngày)

 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Tây Úc, chân thành chia buồn

 

cùng gia đình ông Vũ Ngọc Liên và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện xin Chuá sớm đưa linh hồn Ông về nơi an lạc vĩnh hằng.

 

 

PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin

 

ANH MATTHEW NGUYỄN VĂN THUẬN

 

là anh ruột cuả  LM Phêrô Nguyễn Minh Thuý,

 

Cựu Quản Nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Perth, Tây Úc
qua đời vào  chiều ngày 12/08/2011
Hưởng thọ 58 tuổi.

 

Xin chân thành chia buồn cùng
Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Thuý,

 

Bà Cố, chị Thuận – các cháu và quí bà con họ hàng tang quyến.

 

Nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận

 

linh hồn Matthew sớm về hưởng nhan Thánh Chuá.

 

Thành kính phân ưu,

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

 

 

CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN

 

MATTHEW NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Thánh lễ tiễn biệt :       06g30pm  Thứ Sáu 19/08
Thánh lễ an táng   :      08g00am  Thứ Bảy 20/08

 

Sau đó tiễn đưa Linh cửu  ra nghiã trang Pinnaroo lúc 09g30am

 

Lê- Minh
Đại Diện Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ

 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Perth, Tây Úc

 


 


 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Ông Giuse Trịnh Duy Tâm đã được Chúa gọi về lúc 11giờ sáng Thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2011, Hưởng thọ 94 tuổi.

 

 

 

Thánh Lễ phát tang sẽ được cử hành vào lúc 6g30 tối Thứ Ba Ngày 14 tháng 6

 

Và Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 8g45 sáng Thứ Tư ngày 15 tháng 6

 


 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Nhận được tin Thân Mẫu cuả chị Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Nguyễn Mộng Huyền

 

Cụ Bà DIỆU PHƯƠNG

 

Đã từ biệt cõi trần vào lúc 10 giờ 00 sáng,

 

Thứ Hai, ngày 09 tháng 05 năm 2011. USA

 

Hưởng thọ 85 tuổi

 

Lễ Phát Tang được cử hành vào Thứ Năm ngày 12/05/2011.

 

Lễ Hỏa Táng sẽ được cử hành vào Thứ Bảy ngày 14/05/2011. USA

 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Tây Úc, chân thành chia buồn

 

cùng gia đình chị Nguyễn Mộng Huyền, các cháu và toàn thể tang quyến.

 

Nguyện xin Chuá sớm đưa linh hồn Bà về nơi an lạc vĩnh hằng.

 


 

Xin chia buồn với Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Hoà ( Nhũ danh Đặng Thị Chính ), quý anh chị  em và các cháu trong tang quyến,

 

vì sự từ trần cuả anh Phêrô Nguyễn Phú Cường, là em trai út cuả hai anh Nguyễn Trung Thịnh (ca đoàn Thánh Linh) và Nguyễn Mạnh Hùng (Ca đoàn Têrêxa) vào lúc 10.45am ngày 13 /04/2011, hưởng thọ 48t ( 1963 -2011 ), chương trình tang lễ:

 

Thứ Năm 14/04/2011, lúc 6.30pm

 

Thứ Sáu 15/4/2011 — 6.30 pm, quan tài sẽ mang lại Nguyện Đường.

 

Thứ Bảy 16/4/2011 — 9.00 am Thánh Lễ An Táng, Chôn cất tại nghĩa trang Karrakatha sau đó

 

 

Xin Chuá và Mẹ  cùng đồng hành với Tang quyến trong lúc đau buồn này.

 

Cộng đoàn sẽ luôn đồng hành với gia đình để cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô trong những ngày sắp tới, để sớm được Chuá đưa về nơi hằng sống cuả Ngài,

 

và cầu nguyện cho tang quyến luôn tin tưởng và phó thác trong bàn tay từ ái cuả Ngài.

 

Thay mặt Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc.

 

 

Lê Minh – Đại diện Ban Thường Vụ

 


 


 

Bà Maria Dương Thi Nguyệt

 

Là mẹ của anh Dương Văn Soi

 

Từ trần sáng ngày 30/ 11/ 2010, chương trình tang lễ:

 

–          6.30 pm, Thứ Năm 09/12/10 : Lễ Cầu hồn và viếng xác.

 

–          6.30 pm, Thứ Sáu  10/12/10 :  Lễ Phát tang và viếng xác

 

–          9.30 am, Thứ Bảy  11/12/10 :  Lễ An Táng

 

tại Trung Tâm CĐCGVNTU.

 

Xin kính mời Sơ, quý anh chị trong các Ban-Ngành- Đoàn Thể  bỏ chút thời giờ đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Maria sớm về hưởng nhan Thánh Chuá và cầu nguyện cho tang quyến trong lúc đau buồn vì sự  ra đi cuả người thân.

 

Tôi cũng xin thay mặt Cộng Đoàn gửi lời  chia buồn  đến với  gia đình quý anh Dương Văn Soi  và tang quyến tại Việt Nam.

 

Nguyện xin Thiên Chúa thương  đón nhận Linh Hồn Maria vào lòng yêu thương nhân hậu của Ngài.

 

 

 

Minh Le- Thay mặt Ban Thường Vụ

 

 

 

 

 

 

Anh Giuse Nguyễn Đình Nghĩa

 

Con của Ông Bà Nguyễn Văn Sơn

 

Từ trần ngày 28/ 11/ 2010

 

Tôi cũng xin thay mặt Cộng Đoàn gửi lời  chia buồn  đến với  gia đình quý Ông Bà Nguyễn Văn Sơn.

 

Nguyện xin Thiên Chúa thương  đón nhận Linh Hồn Giuse vào lòng yêu thương nhân hậu của Ngài.

 

 

 

Minh Le- Thay mặt Ban Thường Vụ

 


 

Ông Dominicô ( Đa Minh) Đào Nguyên

 

Là anh ruột cuả chị Đào thị Khuy ( WA), anh Đào Rơi ( WA) và chị Đào Thị Thuần (WA)

 

vừa từ trần lúc 5.30pm vào chiều hôm qua, ngày 18/ 10/ 2010  tại Việt Nam .

 

Gia đình anh chị em ở Tây Úc sẽ xin 1 Thánh lễ phát tang,  cầu nguyện cho người anh là Linh hồn Dominicô

 

vào lúc 6.30pm, tối ngày 20/10/2010  tại Trung Tâm CĐCGVNTU.

 

Thay mặt gia đình tang quyến, xin kính mời Sơ, quý anh chị trong các Ban-Ngành- Đoàn Thể  bỏ chút thời giờ đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Dominico sớm về hưởng nhan Thánh Chuá và cầu nguyện cho tang quyến trong lúc đau buồn vì sự ra đi cuả người thân.

 

Tôi cũng xin thay mặt Cộng Đoàn gửi lời  chia buồn  đến với  gia đình quý anh chị Khuy, anh chị Rơi và anh chị  Thuần  và tang quyến tại Việt Nam.

 

Nguyện xin Thiên Chúa thương  đón nhận Linh Hồn Dominicô vào lòng yêu thương nhân hậu của Ngài.

 

 

 

Minh Le- Thay mặt Ban Thường Vụ

 

 

 

 

 

Kính báo và chia buồn

 

Ban Thường Vụ mới nhận được tin bà cụ Nguyễn Thị Hót, là cô ruột của linh mục Quản Nhiệm Nguyễn Mộng Huỳnh của chúng ta, vừa mới qua đời tại Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi. Cha Quản Nhiệm đã dâng Thánh lễ cấu cho linh hồn cụ bà Têrêxa tối thứ năm 12/8 tại Trung Tâm Cộng Đoàn.  Xin quý Cộng Đoàn tiếp tục dâng lời cầu nguyện và những hy sinh cho Bà và Tang Quyến.

 

Chúng con đại diện cho Cộng Đoàn xin chia sẻ nỗi mất mát của cha Quản Nhiệm và những người thân trong gia đình trước sự ra đi của bà cụ Nguyễn Thị Hót. Cộng Đoàn sẽ cùng hợp ý với các cha, các sơ và gia đình cụ trong lời cầu nguyện. Nguyện xin ơn Chúa và Mẹ Maria xuống giúp đưa linh hồn Têrêxa về hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo

 

Thay mặt Ban Thường Vụ

 

Phạm Đức Tuấn