(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CẦN TRỢ GIÚP CHO TRẠI NẮNG HỒNG VỀ AN TOÀN & ẨM THỰC

Kính thưa Quý Cộng Đoàn

Để chuẩn bị cho TRẠI NẮNG HỒNG THIẾU NHI TOÀN QUỐC sắp tới, được tổ chức tại Perth. Xứ Đoàn Thánh Tâm cần rất nhiều NHÂN LỰC TRỢ GIÚP CHO TRẠI.

Vì tình thương yêu và nâng đỡ các Con Em Thiếu Nhi của chúng ta. Xin Quý Cộng Đoàn, Quý Ban Ngành Đoàn Thể vui lòng dành chút thời gian, công sức hổ trợ cho các Em, để các Em giảm bớt phần lo lắng.

Trại bắt đầu từ Ngày 01 – 07/01/2024

Để tiện việc sắp sếp, xin Quý Cộng Đoàn, ai có thể TRỢ GIÚP được cho các Em. Vui lòng đăng ký Tên với Ban Thường Vụ.

Các Em luôn sẵn sàng đón nhận từng tấm lòng hảo tâm của Quý Cộng Đoàn, nếu Quý Vị nào có thể làm thêm bất cứ món gì để tiếp sức cho các Em trong những ngày trại. Ban Thường Vụ & Ban Ẩm Thực sẽ tiếp nhận và sẽ phân phối cho các Em.

Đại diện Cha Phạm Quang Hồng, xin chân thành cảm ơn đến tình thương và tấm lòng quảng đại của Quý Cộng Đoàn đã và đang giúp đỡ, cũng như ủng hộ tinh thần cho các Em. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành trên Quý Ông Bà Anh Chị Em.

Lm Nguyễn Kim Sơn