(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

BÀI ĐỌC I
Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48
“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.
ĐÁP CA
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân
BÀI ĐỌC II
1Ga 4: 7-10
“Thiên Chúa là Tình Yêu”
ALLELUIA, ALLELUIA – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.
PHÚC ÂM
Ga 15: 9-17
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

LỊCH PHỤNG VỤ

06/05
Thứ Hai
07/05
Thứ Ba
6:30pm
Tuần VI Phục Sinh
08/05
Thứ Tư
6:30pm
Tuần VI Phục Sinh
09/05
Thứ Năm
6:30pm
Tuần VI Phục Sinh
10/05
Thứ Sáu
6:30pm
Tuần VI Phục Sinh
11/05
THỨ BẢY
6:00pm
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN B
12/05
CHÚA NHẬT
9:00am
3:00pm
5:30pm
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN B
Chầu Kính Lòng Chúa Thương xót
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN B


Đại diện cho Cha Micae Phạm Quang Hồng
cùng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc.
Tôi xin Thành Kính Phân Ưu đến Bà Quả Phụ
Hoàng Thị Phương, Con Cháu, Dâu Rể và Tang
Quyến xa gần về sự ra đi của Cụ Ông Đaminh
Lại Văn Thái.
Nguyện xin Thiên Chúa giầu lòng thương xót,
sớm đưa Linh Hồn Đaminh vào Thiên Quốc
hợp đoàn cùng các Thánh trên trời. Đồng thời
xin sự bình an và lòng lân tuất của Thiên Chúa
an ủi và lấp đầy sự trống vắng tâm hồn của Cụ
Bà Hoàng Thị Phương và Gia Quyến trong thời
gian này.
Thành Kính Phân Ưu!
Lm Nguyễn Kim Sơn

CHƯƠNG TRÌNH TÔN SÙNG ĐỨC MẸ
TRONG THÁNG 5/2024
1. Ngày 04/05/2024 (RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ)
– 5:00pm: Tập trung trước Đài Đức Mẹ
– 5:10 – 5:15pm: Ổn định & bắt đầu rước Kiệu
– 6:00: Thánh Lễ
*THỨ TỰ ĐOÀN RƯỚC
Thánh Giá – Đèn hầu
Thiếu Nhi -Đội Dâng Hoa (Hội Phụ Nữ phụ trách)
Bàn kiệu (GĐ LCTX phụ trách)
Lm Chủ Sự và Thừa Tác Viên Giúp Lễ,
Các Hội Đoàn– Đoàn Thể và Quý Cộng Đoàn.
2. Ngày 18/05/2024
– 5:30pm: Trong Nguyện Đường
– Diễn Nguyện: Phong Trào Cursillo phụ trách
– 6:00: Thánh Lễ
3. Ngày 25/05/2024
– 5:30pm: Trong Nguyện Đường
– Diễn Nguyện: CTTTHN/GĐ phụ trách
– 6:00pm: Thánh Lễ

BAN GIÁO LÝ
Năm nay, Các Em sẽ Xưng Tội-Rước Lễ Lần Đầu
vào 07/09/2024 và Thêm Sức vào 14/09/2024
sẽ do Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe SDB
cử hành.
Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Quý Phụ Huynh nào có con
Em đã lớn tuổi, nhưng chưa Xưng Tội- Rước Lễ
hoặc chưa Thêm Sức.
Xin vui lòng đăng ký với Ban Giáo Lý sớm, để
chúng tôi tiện việc sắp xếp cho các Em.
Xin chân thành cảm ơn!
TM Ban Giáo Lý/ Sr. Therese Bạch Mai

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VỪA XUẤT BẢN
CỦA ĐỨC NGUYÊN TỔNG GIÁM MỤC
BARRY J. HICKEY TỔNG GIÁO PHẬN
PERTH
Đức Nguyên Tổng Giám Mục Barry J. Hickey vừa xuất
bản một quyển sách với tựa đề “MY SPIRIT LAND”.
Quyển sách nói về cuộc đời và sứ vụ của Ngài, từ
Năm 1984 – 2012.
Như Quý Vị đã biết Đức Nguyên Tổng Giám Mục
Barry J. Hickey, Ngài đã yêu thương nâng đỡ Cộng
Đoàn Chúng Ta rất nhiều. Vì vậy đây là dịp để Cộng
Đoàn chúng ta biểu lộ tấm lòng tri ân đối với Ngài.
Xin Quý Vị mua ủng hộ cho Ngài, với giá sách là
$50/quyển.

TIN YÊU_24.pdf