(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊNNăm C

Bài Đọc I: Gr 17:5-8 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”

Đáp Ca: Phúcthay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

Bài Đọc II: 1Cr 15: 12, 16-20 “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền”

Alleluia , Alleluia – Nếuai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Bài Phúc Âm: Lc 6: 17, 20-26 “Phúc cho những kẻ nghèo khó, khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”

14/2 Thứ Hai
15/2 Thứ Ba 6:30pm Tuần VI Thường Niên
16/2 Thứ Tư 6:30pm Tuần VI Thường Niên
17/2 Thứ Năm 6:30pm Tuần VI Thường Niên
18/2 Thứ Sáu 6.30pm Tuần VI Thường Niên
19/2 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
20/2 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA .

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.

THÔNG BÁO

HỘI LEGIO:Sẽ có buổi họp sau Thánh Lễ Sáng Chủ Nhật ngày 13/02/2022. Xin kính mời tất cả Quý Hội Viên Hoạt Động và Tán Trợ của 3 Đội Curia Lavang ở lại họp.

Xin chân thành cảm ơn!

Trưởng Ban – Bùi Thị Thu Nguyệt

COVID-19:

SUMMARY COVID-19 RESPONSE POLICY & VACCINATION REQUIREMENTS

  1. Eradication of the virus is no longer the advice of the Chief Health Officer. There are now possible restrictions on unvaccinated and/or part-vaccinated people, as we transition to ‘living with COVID’ within the community.
  2. All employees and volunteers MUST BE FULL VACCINATED to fulfill their voluntary duties at VCC.
  3. If you are showing symptoms or are positive, you MUST REPORT to your team / group leader, follow government guidelines, and STAY AT HOME.
  4. Our community will have to continually adapt to the rapidly changing health response practically and proportionately.
  5. All employees and volunteers are asked to inform or disclose to their leaders if they are concerned with any tasks that is putting them at any safety or health risk.

*Vaccinations & Proof of Vaccinations:

· The state government’s position for ‘place of worship’, such as our parish does not mandate vaccinations or proof of vaccinations.

· The Vicar General of the Archdiocese of Perth does not require clergy or volunteers of the Church to be vaccinated. However, ENCOURAGES all Catholics to be vaccinated, and is ethnically approved the COVID-19 vaccinations.

· The Vietnamese Catholic Community completed a work health safety assessment and have concluded that VCC extends beyond the definition of a ‘place of worship’ and is why we are enforcing ALL VOLUNTEERS to be vaccinated.

*For the reasons, but not limited to such as:

– The Vietnamese Ethnic School subjected to Department of Education vaccination policies,

– The Multicultural Services Centre of WA subjected to Federal Aged Care vaccination policies,

– At risk immunocompromised community members; especially elderly,

– Frequency of activities and events with high-capacity numbers not limited to religious services,

– Practical nature to monitor and supervise effectiveness of existing COVID-19 control measures, ie. Check-ins

*If you choose to stay unvaccinated you can no longer attend VCC events and activities IN YOUR ROLE as a volunteer, BUT you may still attend religious services – but please assess your risk to the rest of the community.

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH PHẢN ỨNG COVID-19 & CÁC YÊU CẦU VỀ SỰ CHÍCH NGỪA

  1. Tiêu diệt vi khuẩn không còn là lời khuyên của giám đốc y tế nữa. Do đó, có thể có hạn chế đối với những người chưa được chích ngừa hoặc chỉ mới chích ngừa một phần khi mà chúng ta chuyển sang sống chung với Covid trong cộng đồng.
  2. Tất cả nhân viên hay tình nguyện viên, đều phải được chích ngừa đầy đủ để được tiếp tục làm những công việc tình nguyện của mình tại CĐ.
  3. Khi bạn có triệu chứng hay bị nhiễm virus, bạn phải báo cáo với người trưởng khối của bạn và tuân theo bản hướng dẫn của chính phủ và nghỉ ở nhà.
  4. CĐ chúng ta sẽ phải liên tục để thích ứng với sự thay đổi của virus một cách cụ thể và chính xác.
  5. Tất cả các nhân viên và tình nguyện viên phải báo cáo với trưởng khối của mình khi cảm thấy lo lắng về công việc mình đang làm, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn cho bản thân.

*Chích ngừa và giấy chứng nhận:

– Chính phủ cho phép những nơi thờ phượng như CĐ của chúng ta không bắt buộc phải chích ngừa hay xuất trình giấy chích ngừa.

– Tổng đại diện của Tổng Giáo phận Perth không yêu cầu giáo sĩ hoặc tình nguyện viên phải chích ngừa. Tuy nhiên vẫn khuyến khích tất cả những người công giáo nên chích ngừa và việc chích ngừa covid -19 đã được chấp thuận về mặt đạo đức.

– Cộng Đồng Công giáo VN đã hoàn thành bản đánh giá an toàn sức khỏe lao động và đã được kết luận rằng CĐCGVN đã vượt ra ngoài định nghĩa về một nơi thờ tự và đó là lý do tại sao chúng tôi bắt buộc tất cả các tình nguyện viên phải được chích ngừa.

*Vì nhiều lý do, các điều khỏan trên không áp dụng đối với:

· Trường Việt ngữ, vì trường sẽ phải tuân theo yêu cẩu của bộ Giáo dục.

· Hội Cao niên Multicultural services Center phải tuân theo chính sách chích ngừa chăm sóc người cao tuổi của liên bang.

· Thành viên CĐ Có nguy cơ bị suy giảm miễn dịch, đặt biệt là người lớn tuổi

· Các hoạt động và các sự kiện với số lượng đông người tham dự không giới hạn ở các dịch vụ tôn giáo.

· Hành động thực tế để theo dõi và giám sát hiệu quả các biện pháp kiểm soát Covid-19 hiện có, thí dụ như đăng ký.

*Nếu bạn chọn không chích ngừa, bạn không thể tham gia các sự kiện và các hoạt động với vai trò là tình nguyện viên nữa, nhưng bạn vẫn có thể tới CĐ tham dự phụng vụ – nhưng hãy tự nhận thức sự rủi ro của bạn đang mang đến cho CĐ.

Tin Yeu Tuan Nay.doc