(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C

Bài Đọc I: Xp 3:14-18 “Chúa sẽ hân hoan vì người”.

Đáp Ca: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả.

Bài Đọc II: Pl 4: 4-7 “Chúa gần đến”.

Alleluia , Alleluia – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi,

Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó–Alleluia.

Bài Phúc Âm: Lc 3: 10-18 “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”.

13/12 Thứ Hai
14/12 Thứ Ba 6.30pm Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
15/12 Thứ Tư 6.30pm Tuần III Mùa Vọng.
16/12 Thứ Năm 6.30pm Tuần III Mùa Vọng.
17/12 Thứ Sáu 6.30pm Tuần III Mùa Vọng.
18/12 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
19/12 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA .

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

THÔNG BÁO:

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2021

*Thứ Sáu 24/12/2021:7:00 pm – CHƯƠNG TRÌNH CANH THỨC VỌNG GIÁNG SINH

7:30 pm – LỄ VỌNG GIÁNG SINH

*Thứ Bảy 25/12/2021: 9:00 am – LỄ GIÁNG SINH

6:00 pm – LỄ THÁNH GIA THẤT

*Chủ Nhật 26/12/2021: 9:00 am – LỄ THÁNH GIA THẤT

3:00 pm – CHẦU KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

5:30 PM – LỄ THÁNH GIA THẤT

*Thứ Sáu 31/12/2021: 7:00 pm – LỄ MẸ THIÊN CHÚA

(Thế cho ngày Thứ Bảy 01/01/2022)

*Thứ Bảy 01/01/2022: 6:00 pm – LỄ HIỂN LINH

*Chủ Nhật 02/01/2022: 9:00 pm – LỄ HIỂN LINH

3:00 pm – CHẦU KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

5:30 pm – LỄ HIỂN LINH

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦACHỮ CHRISTMAS

GỒM CÓ CHỮ CHRIST VÀ MAS.

Chữ Christ (Đấng chịu sức dầu) là tước vị của Đức Giêsu. Chữ Mas là chữ viết tắt của Mass (thánh lễ). Khi chữ Christ và Mas viết liền thành ra chữ Christmas. Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ, tức là ngày lễ Giáng sinh của Đức Giêsu.

Chữ Christmas và Xmas đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Vì chữ Hy lạp viết chữ Christ là Christos,Xpiơtós hay Xristos. Người ta dùng phụ âm X để tượng trưng cho nguyên chữ Xristos hay Xpiơtós, rồi thêm chữ Mas kế cận để thành chữ Xmas. Như vậy Xmas cũng có nghĩa là ngày lễ của đấng Christ.

TO TIN YEU 1171.doc