(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – Năm B

Bài Đọc I: Is 3455:4-7a “Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”.

Đáp Ca:Tv 145 Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Bài Đọc II: Gc 2:1-5 “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”.

Alleluia , Alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe:

Chúa có lời ban sự sống đồi đời –Alleluia.

Bài Phúc Âm: Mc 7:31-37 “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

6/9 Thứ Hai
7/9 Thứ Ba 6.30pm Tuần XXIII Thường niên.
8/9 Thứ Tư 6.30pm SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
9/9 Thứ Năm 6.30pm Tuần XXIII Thường niên.
10/9 Thứ Sáu 6.30pm Tuần XXIII Thường niên.
11/9 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
12/9 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

XIN CHIA BUỒN:Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc xin chia buồn đến Lm Nguyễn Bá Trực và Gia Đình Tang Quyến về sự ra đi của Ông Cố Giêrômiô Nguyễn Văn Nghị. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận Ông vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng. Cộng Đoàn chúng con thành kính phân ưu.

CẢM TẠ

Linh mục Nguyễn Kim Sơn và Linh mục Phạm Quang Hồng chân thành cảm ơn đến Cộng Đoàn trong tâm tình cùng những lời khẩn nguyện đang hướng về Việt Nam để xin Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an cho con dân Việt sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid quái ác này. Cộng đoàn cũng như các Ban Ngành Đoàn Thể đã rất đại lượng đóng góp trong những tuần vừa qua. Số tiền quyên góp được $52,610.00.

Sau đây là những chi tiết mà Cộng Đoàn đã thu được:

* 3 lễ cuối tuần 01/08 $16,785.00

* Gia Đình Tôn Vương $10,400.00

* Ca Đoàn Têrêsa $2,550.00

* Gia Đình Lòng Chúa Thương xót $4,000.00

* CTTT Hôn Nhân Gia Đình $2,000.00

* Hội Phụ Nữ $1,000.00

* Lớp Kinh Thánh $1,850.00

* Một Gia Đình Ẩn Danh $8,000.00

* Phong Trào Cursillo $2,810.00

* Sứ Đoàn Thánh Tâm $3,215.00

MỪNG FATHER’S DAY: Nhân dịp mừng ngày FATHER’S DAY. Thay mặt cho Cộng Đoàn, Hai Cha Nguyễn Kim Sơn và Phạm Quang Hồng kính chúc tất cả Quý Người Cha, đặc biệt Quý Người Cha trong Cộng Đoàn chúng ta luôn vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin Các Bậc làm Cha luôn là cảm hứng, bình an và sức mạnh cho gia đình của mình.

HAPPY FATHER’S DAY TO ALL THE FATHERS IN OUR COMMUNITY.

GÂY QUỸ: Cộng Đoàn có làm bê thui và các món ăn khác để gây quỹ, xin quý Cộng Đoàn mua ủng hộ.

Lm Nguyễn Kim Sơn và Lm Phạm Quang Hồng

GIÁO LÝ:Cáclớp giáo lý XƯNG TỘI – RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC đã được khai giảng tuần vừa qua 28/08/2021. Quý Phụ Huynh nào muốn ghi danh cho con em mình vào các lớp nói trên, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Sr. Theresa Bạch Mai để tiện việc sắp xếp. Ban Giáo Lý – Sr. Theresa Bạch Mai

BAN VẬN ĐỘNG -TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 01/01/2022 – 30/12/2024.

Được sự chấp thuận của Linh mục Quản nhiệm và Linh mục Phụ tá, Ban Vận Động – Tổ Chức Bầu Cử (BVĐ-TCBC) gồm:

1/ Ông Trần Văn Khẩn 0434 901 474

2/ Ông Cố Nguyễn Văn Phan 0468 719 178

3/ Ông Cố Nguyễn Thanh Hưởng 0498 595 919

4/ Ông Cố Lâm Văn Nhân 0404 334 099

5/ Ông Phạm Đức Khiêm (phát ngôn viên) 0418 959 045

Xin thông báo về thể thức Ứng cử / Đề cử vào Ban Thường Vụ (BTV) tới toàn thể quý Cộng Đoàn:

1. Quý thành viên trong Cộng Đoàn trên 21 tuổi đều có thể ứng cử hoặc được đề cử kể cả quý cựu BTV và

BTV đương nhiệm.

2. Hạn chót Ứng Cử hay Đề Cử: Chúa Nhật 26/09/2021.

3. Ban Thường Vụ sẽ gồm 7 thành viên với nhiệm kỳ là 3 năm. Mỗi thành viên BTV chỉ làm liêntiếp 2

nhiệm kỳ “tổng cộng 6 năm” theo luật của Địa Phận. Nghỉ 1 thời gian rồi có thể vào nhiệm kỳ mới.

4. Mỗi người có quyền đề cử 3 người cho cuộc bầu cử vào BTV.

5. Ngày bầu cử: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn mạng Cộng Đoàn (Tháng 11).

Xin quý Cộng Đoàn vui lòng lấy phiếu Ứng cử – Đề cử để trên bàn phía cửa trước Trung Tâm, điền vào rồi bỏ vô thùng. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên lạc các thành viên trong BVĐ-TCBC.

Thay mặt BVĐ-TCBC. Phạm Đức Khiêm

TO TIN YEU 1157.doc