(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Năm B.

Bài Đọc I: Ed :2-5 “Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”.

Đáp Ca:TV 122- Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con.

Bài Đọc II: 2 Cr 12:7-10 “Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi,

để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi”

Alleluia , Alleluia! – Lời Chúa tồn tại muôn đời,

đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em–Alleluia.

Bài Phúc Âm: Mc 6:1-6 “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”.

5/6 Thứ Hai
6/6 Thứ Ba 6.30pm Tuần XIV Thường Niên.
7/6 Thứ Tư 6.30pm Tuần XIV Thường Niên.
8/7 Thứ Năm 6.30pm Tuần XIV Thường Niên.
9/7 Thứ Sáu 6.30pm Tuần XIV Thường Niên.
10/7 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
11/7 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

BÍ TÍCH XỨC DẦU THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: Vì tình trạng Covid cho nên Bí Tích Xức Dầu vào Thứ Sáu đầu tháng đã hủy bỏ. Khi mọi việc trở lại bình thường nên các Linh Mục sẽ cử hành Bí Tích Xức Dầu trong Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng, ngoại trừ trường hợp có lockdown thì sẽ hủy bỏ ban Bí Tích Xức Dầu trong Thánh Lễ.

BAO THƯ DÂNG CÚNG TÀI KHÓA 2021 -2022 đã sẵn sàng để Quý Ông Bà Anh Chị Em mang về sử dụng cho tài khóa tới bắt đầu từ tuần này 3 & 4/7. Ban Tài Chánh đã ghi SỐ THỨ TỰ bằng font chữ lớn rất dễ tìm. Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em tới bàn tại cửa ra vào chính tìm SỐ BAO THƯ của mình và mang về để sử dụng cho năm tài chánh mới ( từ tháng 7/2021 đến cuối tháng 6/2022).

Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp quảng đại của tất cả mọi người để Cộng Đoàn có đủ tài chánh cần thiết để hoàn thành những chương trình phát triển tâm linh và cơ sở vật chất cho mọi thành phần Dân Chúa.

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành cho mọi người và mọi gia đình trong Cộng Đoàn chúng ta.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LÀ THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐOÀN: Nhằm mục đích thống kê tổng số Giáo Dân và đáp ứng yêu cầu của Tổng Địa Phận Perth trong tiến trình làm lại hiến pháp của Cộng Đoàn. Quý Cha và BTV xin mời gọi toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em cộng tác trong chương trình thống kê này – qua hình thức điền ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀ THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC 2021– sẽ được phân phối tại các cửa ra vào Trung Tâm trong cuối tuần này 03 & 04/07/2021. Khi điền xong xin Quý Ông Bà Anh Chị Em đem ĐƠN LẠI TRUNG TÂM, bỏ vào các thùng đựng đơn được để sẵn tại cửa ra vào Trung Tâm.

Ý nghĩa Bí tích Xức Dầu bệnh nhân

Bệnh tật và đau khổ luôn là những lo âu triền miên của con người. Khi bệnh tật, con người càng cảm nghiệm được giới hạn và bất lực của mình. Có khi bệnh tật đưa con người tới chỗ tuyệt vọng, nhưng bệnh tật cũng có thể dẫn đưa con người tới gặp gỡ Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa trong thời Cựu ước than van về bệnh tật của mình trước nhan Thiên Chúa, cầu khẩn Ngài chữa lành, vì tin tưởng Ngài là Chúa của sự sống và sự chết: “Lạy Giavê, xin dủ thương vì tôi thân tàn sức kiệt, xin chữa tôi. Lạy Giavê, vì xương tôi rã rời” (Tv 6,3). Con người thời Cựu ước còn quan niệm: tội lỗi là căn nguyên của bệnh tật và sự chết, nên họ thống hối và cầu xin Thiên Chúa cứu chữa, như trường hợp vua Ê-giê-ki-a. Ông nói: “Ôi, lạy Giavê, xin nhớ lại là tôi đi trước nhan Người cách trung tín, một lòng thành, điều đẹp mắt Ngài tôi đã làm” (Is 38,3, và Thiên Chúa đã cứu chữa ông: “Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu. Ta thấy nước mắt của ngươi. Này Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm năm nữa” (Is 38,5).
.
Tình thương của Thiên Chúa với bệnh nhân càng rõ nét nơi Chúa Kitô. Ngài chữa lành mọi loại bệnh tật: “Tiếng tăm Ngài đồn khắp xứ Syri. Người ta đem đến cho Ngài những người đau ốm mắc đủ thứ bệnh tật: những người bị quỷ ám, kinh phong, bất toại, và Ngài đã chữa lành họ” (Mt 4, 24). Chẳng những chữa lành bệnh tật, Ngài còn có quyền tha tội lỗi (x. Mc 2, 5-12). Vì Ngài đến để chữa lành con người toàn diện hồn và xác. Sự cảm thương của Ngài với bệnh nhân tới mức Ngài đã đồng hóa với họ: “Ta đau yếu và các ngươi đã đến thăm ta” (Mt 25,36); và “Ngài đã nhận lấy những tàn tật của chúng ta, và đã gánh lấy những bệnh nạn của chúng ta” (Is 53, 4). Nhưng không phải lúc nào Ngài cũng chữa lành bệnh tật, vì sự chữa lành bệnh tật chỉ là những dấu chỉ loan báo sự chữa lành triệt để: đó là chiến thắng tội lỗi và cái chết, nhờ sự phục sinh của Ngài. Vì như chúng ta đã biết, bệnh tật chỉ là một hậu quả của tội lỗi, nhưng Chúa Kitô “đã xóa tội trần gian” (Ga 1,29).

Vì thế, đau khổ bệnh tật có thể làm cho con người trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Vì tình thương xót các bệnh nhân, Chúa Kitô mời gọi các môn đệ của Ngài chia sẻ thừa tác vụ cảm thương và chữa lành của Ngài. Vì thế: “Các ông ra đi giảng dạy để người ta sám hối, và các ông xua đuổi nhiều ma quỷ, các ông xức dầu cho nhiều bệnh nhân và chữa họ lành” (Mc 6, 12-13). Sau khi phục sinh, Chúa Kitô vẫn lập lại: “Nhân danh Thầy, họ sẽ đặt tay trên các bệnh nhân, và những người này được chữa lành” (Mc 16, 17-18). Qua lời xác quyết của Marcô (Mc 6, 12-13): “Họ ra đi rao giảng cho người ta hối cải, và xua trừ nhiều ma quỷ, cùng đã xức dầu mà chữa lành nhiều kẻ ốm đau”. Và lời của Giacôbê 5,14: “Ai trong anh em yếu liệt, hãy mời các vị niên trưởng của Hội Thánh, để họ cầu nguyện cho người đó. Sau khi đã xức dầu cho người đó nhân danh Chúa, lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu chữa người đau ốm, và Chúa sẽ vực người đó dậy… “.

Nên Hội Thánh tin tưởng và tuyên xưng Xức Dầu Bệnh nhân là một trong bảy Bí tích Đức Giêsu đã thiết lập, mà Hội Thánh luôn cử hành để thêm sức mạnh cho các bệnh nhân.

TO TIN YEU 1148.doc