(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Kính chào Quý Cộng Đoàn,

1) Về việc phổ biến và thâu lại các Đơn GHI DANH Thành Viên CĐ : chúng ta đã làm tốt trong cuối tuần trước – T7 & CN – 26 & 27/06.

THÔNG BÁO GHI DANH LÀ THÀNH VIÊN CĐ – 2021

Trong Chương Trình Thống Kê Tổng Số Giáo Dân trong CĐ theo yêu cầu của Địa phận – các Đơn Ghi Danh đã bắt đầu được phân phối tại TT sau các TL cuối tuần vào cuối Tháng 6 vừa qua. Xin Quý ÔB & ACE – những ai chưa lấy Đơn Ghi Danh nói trên cho Gia đình mình – xin vui lòng lấy sau các TL vào cuối tuần này Thứ Bảy và CN – Ngày 10 & 11/07 và cuối tuần tới – Ngày 17 & 18/07. Những ai đã lấy Đơn Ghi Danh rồi – xin vui lòng điền và đưa lại TT – bỏ váo các Thùng Đựng Đơn tại các cửa ra vào TT sớm bao nhiêu có thể trong cuối tuần này và cuối tuần sắp tới. Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc BTV. Lm QN Daminh Nguyễn Kim Sơn

PHIẾU ĐĂNG KÝ GHI DANH CŨNG ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TRONG THÔNG BÁO NÀY. CỘNG ĐOÀN CÓ THỂ DOWNLOAD, ĐIỀN PHIẾU, GỬI THƯ VỀ NHÀ XỨ HOẶC EMAIL TO: vietcatholicperth hay jvhn56

2) HỌP HĐMV : đã được dời vào CN tuần này – 11/07

THÔNG BÁO HỌP HĐMV
Nhằm mục đích duy trì và thăng tiến các Sinh Hoạt của CĐ nói chung và các Đoàn thể nói riêng – Buổi Họp hàng năm của HĐMV năm nay 2021 đã được dời vào Sáng CN tuần này – 11/07/2021.Bắt đầu Lúc 10:30 am – Sau TL – Tại Phòng Hội Lớn. Xin mời Đại Diện của tất cả Quý Hội Đoàn – Đoàn Thể – Phong Trào & Ban Ngành trong CĐ – vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự Buổi Họp quan trong nói trên. Xin kính mời. Lm QN Daminh Nguyễn Kim Sơn

Cảm ơn quý Cộng Đoàn

Kính
Ng. Hiệp

DangKyForm_Register_VNCatholicMeterWA_2021.pdf