(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Kính chào Quý Cha, Quý Srs & Anh em,

1) Thông Báo Dịch Bệnh :

Như đã thông báo trong buổi Sinh Hoạt Cursillo sáng nay sau khi có thông tin mới của Chính Phủ về Giới Hạn Dịch Bệnh – Cũng như với Thư của Đức Tổng qua Cha QN – con đã soạn & gửi các Thông Báo dưới đây cho HĐMV qua Viber Group.

Con xin gửi lại nơi đây cho Quý Cha, Quý Srs & Anh em biết để theo dõi.

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

COVID-19 GIỚI HẠN – RESTRICTIONS

Áp Dụng Ngay – Từ 12:00 Trưa – Hôm nay CN – 27-06-2021

Kính thưa Quý HĐMV thân kính,

Liên quan đến Thông Báo của Chính phủ vừa ban hành và áp dụng ngay lập tức trong 3 ngày – từ 12:00 giờ Trưa nay – liên quan đến Những Hạn Chế Mới về Dịch bệnh.

Sau khi hội ý với Cha QN – chúng con xin thông báo :

1) TT Cộng đoàn sẽ không có Giờ Chầu GĐLCTX chiều nay lúc 3:00 pm .

2) TL chiều nay CN lúc 5:30 pm vẫn được cử hành như thông lệ – nhưng với hạn chế số người không quá 150 người.

3) Mọi tin tức khác nếu có – chúng con sẽ thông báo sau .

Kính
Ng. Hiệp

Thong Bao TGM to the Clergy – COVID-19 Phase 1- Restrictions – 27 Jun 2021.pdf
CÁO PHÓ – Ông Gioan Kim VÕ ĐẬM.doc