(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO
RƯỚC KIỆU ĐẦU THÁNG HOA

Chiều THỨ BẢY – Ngày 01 / 05 / 2021
Theo thông lệ tốt, CĐ chúng ta có tổ chức Rước Kiệu Kính Đức Mẹ vào Thứ Bảy đầu Tháng Hoa Kính Đức Mẹ – tức Tháng Năm hàng năm.
Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự đông đủ.
Xin tập trung tại Đài Đức Mẹ lúc 5.15 pm để chúng ta bắt đầu Rước Kiệu Đức Mẹ vào lúc 5.30 pm.
BTV