(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO
LỄ BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
CHÚA NHẬT – 11 / 04 / 2021
——- o0o ——-

Nhân dịp Giáo Hội tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót – cũng là ngày
Bổn Mạng của GĐLCTX-CĐCGVNTU

Thay vì Giờ Chầu như thường lệ – Sẽ có THÁNH LỄ đặc biệt
Vào lúc 3:00 pm Chiều CN11/4/2021

Xin kính mời Cộng Đoàn đến tham dự – để cầu nguyện cho toàn thế giới & mọi gia đình được bằng an.

Trân trọng Kính mời
Thay mặt Ban Điều Hành
Mai Thiên Kim – 0438 197 104