(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Kính chào Quý Cộng Đoàn,

THÔNG BÁO GHI DANH LÀ THÀNH VIÊN CỦA CĐ – 2021 :

Theo chương trình Thống Kê Tổng Số Giáo Dân trong CĐ theo yêu cầu của Địa Phận – các Đơn Ghi Danh đã bắt đầu được phân phối tại TT sau các TL cuối tuần vào cuối Tháng 6 vừa qua. Xin Quý ÔB & ACE – Những ai ĐÃ LẤY ĐƠN GHI DANH RỒI – xin vui lòng điền và đưa lại TT – bỏ vào các Thùng Đựng Đơn tại các cửa ra vào TT sớm bao nhiêu có thể trong cuối tuần này và cuối tuần sắp tới. NHỮNG AI CHƯA LẤY Đơn Ghi Danh nói trên cho Gia Đình mình – xin vui lòng lấy sau các TL vào cuối tuần này – Thứ Bảy & Chủ Nhật – Ngày 17 & 18/07 và ĐEM LẠI TT – bỏ vào các Thùng Đựng Đơn vào cuối tuần tới – Ngày 24 & 25/07…. Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc BTV

Thay mặt BTV – Nguyễn Hiệp

Cảm ơn quý Cộng Đoàn

DangKyForm_Register_VNCatholicMeterWA_2021.pdf