(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID TẠI VIỆT NAM:

Linh mục Nguyễn Kim Sơn và Linh mục Phạm Quang Hồng chân thành cảm ơn Cộng Đoàn đã đáp lại lời kêu gọi và rộng tay giúp đỡ cho đồng bào bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid tại Việt Nam vào cuối tuần qua 31/07 & 01/08/2021.

Trong tuần Này – 07/08 & 08/08/2021 – Nếu ai muốn đóng góp thêm, xin liên lạc trực tiếp với hai Cha hoặc Ban Tài Chánh. Sau đó Ban Tài Chánh sẽ tổng kết và các Cha sẽ gửi về HĐGMVN càng sớm càng tốt.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cộng Đoàn và xin nhớ tới họ trong kinh nguyện.

Lm Nguyễn Kim sơn và Lm Phạm Quang Hồng