(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO
V/v- BÃI BỎ GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI THAM DỰ CÁC THÁNH LỄ & NGHI THỨC PHỤNG VỤ TẠI TRUNG TÂM

Áp Dụng từ THỨ BẢY – Ngày 10 – 04 – 2021

Chiếu theo Văn Thư Mới của Chính Phủ Tiểu Bang & của Văn Phòng TGM Ban hành ngày Thứ Sáu – 09/ 04 / 2021 – thông báo rằng :

Việc GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI trong những nơi Thờ Phượng trước đây NAY ĐƯƠC BÃI BỎ & Áp dụng từ Thứ Bảy – Ngày 10/04/2021.

Việc DÂNG CỦA LỄ & XIN TIỀN BẰNG GIỎ trong các Thánh Lễ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRỞ LẠI NHƯ THÔNG LỆ.

Tuy nhiên, việc CHÚC BÌNH AN vẫn xin cúi đầu – KHÔNG BẮT TAY

Việc ĐĂNG KÝ TÊN & RỬA TAY thường xuyên với nước khử trùng Sanitizers VẪN ĐƯỢC ÁP DỤNG cho tới khi có thông báo mới.

NGÀY & GIỜ CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN & CUỐI TUẦN: KHÔNG THAY ĐỔI

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc
1/ Anh Nguyễn Hiệp – Mob. 0412 571 835 – Email: jvhn56@gmail.com hoặc
2/ Phi Hùng – Mob. 0413 960 790 –
Email: peternguyen66@hotmail.com