(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

TÂM TÌNH DÂNG CHÚA TRONG MÙA GIÁNG SINH

Để tiếp nối tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và những gì đã gặt hái trong những ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng của Cộng Đoàn vừa qua, Cộng Đoàn sẽ tiếp tục để HỘP ƯỚC NGUYÊN dâng lên CHÚA HÀI ĐỒNG ở Hang Đá. Kính mời Quý Cộng Đoàn ghi những tâm tình tạ ơn hoặc ý nguyện của mình và cho vào HỘP ƯỚC NGUYÊN. Để vào đêm VỌNG GIÁNG SINH, Cộng Đoàn sẽ đem HỘP ƯỚC NGUYÊN này, làm của Lễ Dâng lên Thiên Chúa.