(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

– 5:30PM Chiều Thứ bảy 2/10/2021

Xin mời toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự cuộc Rước Kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi năm nay tại Trung Tâm

Lúc 5:30 pm – Chiều THỨ BẢY tuần tới – Ngày 02 / 10 / 2021.

Xin tập trung tại trước Tượng Đài Đức Mẹ lúc 5:15 pm
Trân trọng kính mời
Cha QN Nguyễn Kim Sơn & Cha PT Phạm Quang Hồng