(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia Xin Kính Báo

ÔNG PHÊRÔ VŨ TIẾN THỦY
Thuộc giáo xứ Trà Cổ Việt Nam
Đã được Chúa thương gọi về ngày 12-08-2021 – Tại Perth, Tây Úc

Xin Anh Chị Em Đồng Hương Trà Cổ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô