(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Đại diện Cha phạm Quang Hồng, Tôi mượn cơ hội nơi đây để bày tỏ tấm lòng cảm ơn đến Quý Sơ, Ban Thường Vụ, Ban Xã Hội, Các Ban Ngành Đoàn Thể và từng thành viên cá nhân đã giúp chuẩn bị gây quỹ cho Cộng Đoàn bằng cách tham dự gian hàng ẩm thực trong 2 ngày Hội Chợ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 vừa qua.

Tôi rất cảm phục tấm lòng quảng đại hy sinh của Quý Vị đã biểu hiện trên từng khuôn mặt. Niềm vui xen lẫn sự mệt mỏi, cùng mọi sự khó khăn đã hòa quyện trong thời gian ngắn với quá nhiều công việc phải chuẩn bị. Vậy mà làm sao Quý Vị làm được điều này! Chỉ vì Quý Vị yêu thương Cộng Đoàn, lo cho Cộng Đoàn, nên Quý Vị đã bỏ công sức, thời gian và cả tài chánh để góp phần xây dựng Cộng Đoàn.

Những điều Quý Vị làm trong sự hiệp nhất, yêu thương, chúng tôi rất cảm động. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành, trả công và ở cùng Quý Vị cũng như gia đình của Quý Vị luôn mãi. Chúng Tôi cũng không quên cảm ơn cách riêng đến từng gia đình, đã hy sinh quán xuyến công việc gia đình cũng như sắp xếp công việc cá nhân, để đến chung tay góp sức trong dịp Hội Chợ Tết này. Đó là điều rất trân Quý.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho Quý Vị qua sự dấn thân phục vụ này.

Chân thành cảm ơn!

Lm Nguyễn Kim Sơn