(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Nhìn vào chương trình cứu độ và qua toàn bộ sự mạc khải của Thiên Chúa, chúng ta có thể thấu hiểu thêm về những mầu nhiệm và cùng với sự mặc khải của Thiên Chúa xuyên suốt dòng lịch sử của ơn cứu độ. Một trong những mầu nhiệm đó là Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa ban thưởng cho cả Hồn và Xác Lên Trời, đây cũng là kế hoạch của Ngài trực tiếp liên quan đến sứ mạng của Chúa Giêsu qua sự đón nhận hoàn hảo của Mẹ Maria.

Sau bao nhiêu sự bàn thảo và cứu xét cùng sự cầu nguyện trong Giáo Hội qua rất nhiều thế kỷ, và cuối cùng vào ngày 01-11-1950 Đức Giáo Hoàng Piô XII đã long trọng tuyên bố Tín Điều này là: “Đức Mẹ được Lên Trời cả Hồn và Xác.” Đây là sự mặc nhiên xác nhận niềm tin kitô giáo vào con Người Trinh Nữ rất vẹn toàn và trinh trong, hoàn toàn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tín Điều này có giá trị vĩnh viễn và cũng là đặc ân Thiên Chúa dành cho Mẹ. Đặc ân này trực tiếp liên quan đến chương trình cứu độ của Thiên Chúa và sự giải thoát tội lỗi dành cho Mẹ ngay từ khởi đầu, đồng thời cho cả nhân loại. Chúng ta không có đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội giống như Mẹ Maria, nhưng chúng ta có quyền sống và tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong niềm tin đó chúng ta cũng được hưởng ơn cứu rỗi là được Lên Trời giống như Mẹ.

Sự thánh thiện và ngời sáng của Mẹ Maria là tuyệt đối và độc nhất đã được ban cho Mẹ ngay từ lúc đầu khi Mẹ được thụ thai, hoàn toàn do quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã ngự vào trong cung lòng của Mẹ, và Mẹ cũng đã được cứu chuộc hoàn toàn tuyệt đối nhờ vào công nghiệp của Chúa Giêsu Con Mẹ. Như vậy, khi Mẹ được sinh ra, đã là một món quà tràn đầy ân sủng và khi Mẹ chết đi lại là một thực tại đẹp nhất trong suốt cuộc đời của Mẹ. Đối với Mẹ Maria sự chết của thể lý là một chiến thắng vinh quang khải hoàn, không còn bị hư nát theo luật tự nhiên hay bị tan biến trở thành tro bụi trong cõi trần gian, nhưng thân xác Mẹ được Thiên Chúa bảo toàn cất giữ một cách tuyệt đối ngay trong thế gian, khi Mẹ chết đi Thiên Chúa cất rước Mẹ Lên Trời một cách minh nhiên, đó cũng là ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Do vậy, cái chết của Mẹ là cánh cửa mở ra cho Mẹ đi vào nguồn mạch của sự sống vĩnh hằng, đồng thời được hoàn toàn thông hiệp mật thiết với Đấng Hằng Sống là Thiên Chúa.

Năm 1854 Đức Giáo Hoàng Piô IX đã tuyên bố Tín Điều Mẹ Vô Nhiễm, Tín Điều chứng tỏ Mẹ hoàn toàn không vướng mắc nguyên tội. Vâng sự tinh khiết của Mẹ không do Mẹ tự tạo thành mà do sáng kiến tuyệt đối của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu chỉ có Thiên Chúa là Cha và Ngài không bao giờ xa Cha, nên khi Chúa Giêsu ngự vào trong cung lòng Mẹ Maria thì Mẹ cũng không bao giờ xa Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng vậy. Nên khi Mẹ Maria đón nhận Ngôi Lời là hoàn toàn tinh khiết, hoàn toàn đồng trinh và hoàn toàn do Thiên Chúa trao ban cho Mẹ, và Mẹ hoàn toàn tự do khi nói lời “Xin Vâng.” Sách Giáo Lý Công Giáo đã viết: “Ngay từ lúc đầu được thụ thai, do một ân sủng và ân huệ khác thường của Thiên Chúa toàn năng, nhìn vào những công đức của Đức Giêsu Kitô, Cứu Chúa của nhân loại, Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc đã được đề phòng không bị một chút dơ nhớp nào hết của nguyên thủy” (LGCG-trang 151).

Do sự gắn bó hoàn hảo vào thánh ý của Thiên Chúa là Cha và đồng công cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô Con của Mẹ, và cùng với sự trợ giúp và thánh hóa của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã luôn luôn là khuôn mẫu đức tin cho mọi tạo vật, là tấm gương phản chiếu của hình ảnh tuyệt đối của tình yêu Chúa Ba Ngôi. Như vậy khi tiếng “Xin Vâng” được thốt lên, Mẹ đã hoàn toàn ưng thuận lời của Thiên Chúa, và đã trở thành Mẹ của Đức Giêsu. Ngay từ lúc đó Mẹ luôn đồng công phối hợp với Thánh Ý Cứu Chuộc để phục vụ mầu nhiệm ơn Cứu Chuộc cho con người và Con của Mẹ. Như Thánh Irênê đã nói: “Do sự vâng phục của mình, Mẹ đã trở thành nguyên nhân ơn cứu độ cho bản thân Mẹ và cho toàn thể nhân loại.”

Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một sự xác tín đẹp nhất và đầy niềm hy vọng cho mọi tín hữu là những thụ tạo giống như Mẹ Maria. Vì Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng cả Hồn và Xác, đặc biệt là dự phần vào sự Phục Sinh của Con Mẹ. Đây cũng là một điều tiên báo cho mọi tín hữu, trong niềm tin xác tín một ngày nào đó mình cũng được hưởng vinh quang sáng láng trên Thiên Quốc. Hơn thế nữa, Mẹ Maria được Lên Trời là hình ảnh của Giáo Hội Khải Hoàn, và cũng là vinh quang của Mẹ. Vì thế, tin vào Chúa Kitô nghĩa là tin vào sự Phục Sinh mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ, cũng như cho toàn thể nhân loại và cho cả Giáo Hội Khải Hoàn. Chính vì vậy Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót đã hoạt định chương trình cứu độ và đã tiền định Mẹ Maria là một người Mẹ để việc Nhập Thể được hoàn thành. Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV 20 B Mẹ Hồn Xác Lên Trời.docx