(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Chủ Nhật ngày 11/07/2021 vừa qua, Cộng Đoàn của chúng ta đã có một buổi họp Hội Đồng Mục Vụ, là buổi họp đánh dấu 40 năm thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc (1981 – 2021.) Đây cũng là buổi họp Hội Đồng Mục Vụ đầu tiên của tôi kể từ khi tôi về làm việc cùng với Cha Micae Phạm Quang Hồng. Khi lắng nghe các Ban Ngành Đoàn Thể trình bày, tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa đã luôn thương yêu và đồng hành với Cộng Đoàn của chúng ta xuyên suốt một chặng đường khá dài. Cộng Đoàn được phát triển về mọi hình thức như ngày hôm nay đều là Hồng Ân của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa đã luôn đoái mắt và cùng đồng hành với chúng ta, và khấn xin Ngài tiếp tục nâng đỡ và dìu dắt Cộng Đoàn trong những chặng đường sắp tới.

Tôi mượn cơ hội này để bày tỏ lời tri ân và cảm tạ đến tất cả các Cha Cựu Tuyên Úy cùng với Cha Micae Phạm Quang Hồng đã và đang phục vụ cho Cộng Đoàn những năm qua, vì các Ngài đã dầy công xây dựng và phát triển Cộng Đoàn trong suốt 40 năm. Từng giai đoạn đều đánh dấu những điểm son, đồng thời mọi thăng trầm khó khăn cũng không kém, nhưng với ơn Chúa và cùng với tinh thần dấn thân phục vụ, các Ngài đã lèo lái Cộng Đoàn vượt qua mọi sóng gió trong từng gian đoạn khác nhau. Với nhiệt huyết và tấm lòng yêu thương cùng sự ưu tư khắc khoải, các Ngài đã quy tụ rất nhiều giáo dân của mọi tầng lớp về với Cộng Đoàn để thờ phượng Chúa và mọi sinh hoạt bằng tiếng Việt Nam. Tôi không thể diễn tả hết tấm lòng cao cả, đầy yêu thương, nhiệt huyết và một tinh thần phục vụ cho Cộng Đoàn và vì Cộng Đoàn của Các Ngài.

Bên cạnh đó, cùng với sự hy sinh của mỗi thành viên trong Cộng Đoàn xuyên suốt 40 năm qua, đã và đang cùng chung tay đóng góp trong việc xây dựng phát triển Cộng Đoàn, cùng vượt qua mọi khó khăn để hiệp tâm, hiệp sức với các Cha Tuyên Úy giữ gìn Cộng Đoàn trong một tinh thần hiệp nhất yêu thương. Tôi cũng thầm cảm tạ và tri ân lòng nhiệt thành, tâm huyết và tinh thần phục vụ của các đời Chủ Tịch của Cộng Đoàn, đã mất hay còn sống, cùng mọi thành viên trong Ban Thường Vụ đã và đang phục vụ. Quý Ông Bà đã luôn cùng nắm tay với các Cha Tuyên Úy, bỏ rất nhiều tâm huyết và thời gian để dấn thân phục vụ trong những vai trò khác nhau, cho dẫu đồng hồ có tí tách trôi qua, nhưng nhiệt huyết và lòng thương yêu vẫn luôn còn đó. Cho nên mọi sự hình thành và phát triển hôm nay đã minh chứng bằng con số và đời sống tâm linh của Cộng Đoàn trong hiện tại, và mong sao nơi đây mãi là tương lai cho con em chúng ta, những thế hệ luôn mãi tự hào Cha Ông của họ đã từng gắn bó, gìn giữ và cùng lớn lên theo thời gian.

Điều cốt lõi nhất trong Cộng Đoàn mà tôi nhìn thấy hầu hết ai cũng cố gắng vun đắp và trao ban tấm lòng thương yêu và tinh thần hiệp nhất bằng một đời sống phục vụ theo từng khả năng của mỗi người. Từng giai đoạn như những toa xe lửa được gắn vào nhau cùng chuyển mình qua mọi thăng trầm, cùng nâng đỡ cho đoàn tàu khỏi lệch bánh. Đôi khi có những khúc rẽ, khúc quanh co làm chao đảo, nhưng đoàn tàu vẫn âm thầm vượt qua và thẳng tiến. Đây không phải do sức của con người cầm lái mà lướt qua được, nhưng đều có Chúa đồng hành và sự cộng tác trong hiệp nhất giúp Cộng Đoàn vượt qua. Ngài chính là cùng đích để Cộng Đoàn chúng ta nhắm tới. Cũng tinh thần phó thác đó, mà Cộng Đoàn chúng ta luôn tin yêu vào sự quan phòng của Chúa, và cũng là hình ảnh của mắt xích được liên kết với mọi mắt xích khác để trở thành một chuỗi, mà không ai có thể bẻ gẫy hay bị ảnh hưởng.

Nhìn vào đời sống tâm linh của Cộng Đoàn và cơ sơ mà chúng ta đang có hiện nay đã nói lên mọi trách nhiệm và tinh thần phục vụ của mỗi thành viên. Chúng ta luôn ý thức khi dấn thân phục vụ đều mang hai chiều kích rõ ràng. Thứ nhất theo chiều dọc là chúng ta đặt Thiên Chúa là mục đích trên hết mọi sự và kết hợp với Ngài qua đời sống thiêng liêng và qua mọi công việc chúng ta làm. Khi sự liên đới xuất phát từ trên xuống dưới thì đó là hoạt động tâm linh thiết thực nhất trong đời sống phục vụ. Thứ hai cũng không kém quan trọng là hệ thống hàng ngang. Khi chúng ta phục vụ mà liên kết được với mọi người, đồng tâm nhất trí cho công việc chung, sẽ tránh được những khác biệt dễ gây, ra sự mất hòa khí. Sự liên đới hàng ngang dễ nẩy sinh những khác biệt mà dễ đưa đến những hậu quả đáng tiếc. Hệ thống hàng ngang không dễ phục vụ, nhưng với ơn Chúa chúng ta dễ phục vụ Chúa qua tha nhân, và tìm được tiếng nói chung, mục đích chung qua mọi khác biệt và khó khăn của từng cá nhân. Trong suy tư và cầu nguyện tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa đã sai các Cha Tuyên Úy đến phục vụ cho Cộng Đoàn trong những giai đoạn khác nhau. Các Ngài là khung sườn, là nền tảng đức tin và là điểm tựa quy tụ mọi kitô hữu đến phụng thờ Thiên Chúa. Đồng thời có rất nhiều tấm lòng chung tay đóng góp để xây dựng Cộng Đoàn trong suốt 40 năm qua. Mục đích cuối cùng là chúng ta làm sáng danh Chúa, luôn đặt Chúa trên hết mọi sự, phục vụ Chúa qua tha nhân, và qua phục vụ tha nhân mà chúng ta tìm được chính Chúa là nguồn hiệp nhất và yêu thương duy nhất.

Lm Nguyễn Kim Sơn

Lá Thư Mục Vụ tuần 16 năm B.docx