(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Băn khoăn về một con người, thắc mắc về cội nguồn, tìm hiểu về cuộc sống, thao thức đi tìm cứu cánh của cuộc đời, và mơ ước một tương lai đích thực. Tất cả những câu hỏi này đều xoay quanh về những điều không thể xác định để làm thỏa mãn cho chính mình. Người có đức tin hay vô thần đôi khi cũng phải đứng giữa ngã ba đường, hay dừng bước lại để suy nghĩ về một người, về cội nguồn, về cuộc sống, và về tương lai.

Bài Tin Mừng tuần này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết về cội nguồn của Ngài là Thiên Chúa, và cũng là Cha của Ngài. Cuộc sống của Chúa Giêsu luôn quy chiếu về Cha, và thi hành theo Thánh Ý của Cha Ngài. Mục đích cuối cùng của Chúa Giêsu khi thi hành xong sứ mạng ở trần gian, Ngài sẽ trở về với Cha, vì Ngài phát xuất từ Cha của Ngài, Ngài ở trong Cha, và Cha ở trong Ngài. Điều này chính Chúa Giêsu đã khẳng định với Philipphê rằng: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha,”“anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.”

Các môn đệ ngày xưa ở gần Chúa mà vẫn chưa cảm nhận được Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu là Một. Các ông chưa có khái niệm gì về Chúa Giêsu đến từ Cha Ngài. Nên Philipphê đã hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế chúng con đãmãn nguyện rồi.” Chúa Giêsu trả lời với các ông rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngày bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Riêng chúng ta đã tin Chúa Giêsu xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã chết để cứu chuộc chúng ta bằng chính giá máu của Ngài bằng Con Đường của Sự Thật và là Sự Sống.

Tuy nhiên có rất nhiều câu hỏi được đặt ra “Con Đường, Sự Thật và Sự Sống” là như thế nào? Tại sao “Con đường” của Chúa Giêsu đã đi toàn là đau khổ, mà lại là con đường dẫn đến tương lai vĩnh cửu? Sự thật là gì mà sao con người đã từ chối Ngài và vẫn đóng đinh Ngài trên Thập Giá? Sự Sống ở đâu khi Chúa bị giết và được chôn trong nấm mồ? Chính sự Phục Sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã mở ra một lối thoát cho cái hữu hạn, và cho cái nguyên lý đau khổ trong cuộc sống, cùng đặc tính phải chết của con người. Không có Chúa Giêsu chúng ta sẽ bị giam hãm trong những giới hạn, và dẫn chúng ta đến vực sâu tối tăm của nấm mồ. Con Đường, Sự Thật, và Sự Sống của Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta về cùng Cha của Ngài và được ở trong tình yêu thương của Chúa Cha, như chính Chúa Giêsu ở trong tình yêu của Cha Ngài.

Chúa Giêsu là “Người mở Đường” cho những cái chật hẹp đang bị giới hạn trong thế giới tạm bợ của cuộc sống con người, để đưa con người đi vào sự vĩnh cửu trong chân lý sự thật, mà chính Ngài đã sống và đã chết cho sự hữu hạn ấy. Đây như bước nhảy vọt để giúp con người nhận biết Chúa Giêsu đang sống trong Cha Ngài, và Cha Ngài đang sống trong Ngài. Chính vì thế, để các môn đệ có thể hiểu được Mầu Nhiệm này, quả là một quá trình đức tin được tô luyện bằng chính con Người của Chúa Giêsu và Lời Giảng dạy của Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu chính là cánh mở tung bức màn ngăn cách sự giới hạn của con người để dẫn chúng ta đến sự sống siêu việt vĩnh cửu đời sau, và cùng được phục sinh với Ngài.

Do đó, qua Chúa Giêsu, chúng ta có thể hình dung Thiên Chúa Cha đang ẩn mình trong thế giới mà chúng ta đang sống. Từ đó chúng thấy dễ gần, dễ quen, vì Ngài chẳng ở nơi đâu xa xăm, hay chốn ngàn trùng, mà ngay trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đây là sự mặc khải độc nhất về thiên tính Thiên Chúa mà Ngài đã dành cho con người. Chúng ta được diễm phúc được biết Chúa Giêsu và tin Chúa Giêsu, thì chúng ta lại càng xác tín rằng Thiên Chúa không chỉ hiện diện trên cao, mà còn đang hiện diện ngay trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, và chúng ta lại còn diễm phúc biết bao khi Chúa Giêsu cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Điều này còn rõ nét hơn khi chúng ta bước qua cánh cửa của sự chết, và qua Chúa Giêsu, chúng ta mới thấu hiểu tại sao Chúa Giêsu lại xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Đây mới là con đường đích thực, là sự thật được tỏ bày, và là sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn dành cho nhân loại.

Có thể bây giờ chúng ta vẫn chưa cảm nhận được, nhưng một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu được điều này, còn bây giờ chúng ta chỉ hiểu qua lăng kính đức tin. Dưới nhãn quan của rất nhiều người, con đường của Chúa đi qua là con đường thập giá rồi mới tới vinh quang phục sinh. Chúa Giêsu, Ngài đã thật sự chết như một con người, nhưng Ngài cũng đã thực sự về cùng Cha Ngài trong vinh quang phục sinh, sau một đời sống đầy yêu thương tự hiến trên thế gian. Sự xao xuyến của các môn đệ năm xưa đã được đáp đền bằng cả tấm lòng tự hiến cho Thầy mình, và ước nguyện của các ông là được nhìn thấy Thiên Chúa Cha và cũng là bản tính Thiên Chúa thật của Chúa Giêsu trên Thiên Quốc.

Cuộc đời của Chúa Giêsu trở thành con đường cho chúng ta đi, mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Ngài trong Phúc Âm, và qua đó Chúa Giêsu sẽ chỉ cho chúng ta đi đúng con đường Ngài đã đi qua. Ngài sẽ giúp chúng ta phải nghĩ gì, nói gì, và làm gì khi mỗi lần mình bước trên con đường ấy. Khi chúng ta đi trên còn đường mang tên Giêsu, là chúng ta cũng sẽ trở thành nẻo đường cho anh chị em xung quanh mình.

Lm Nguyễn Kim Sơn

LTMV V PS A.docx