(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Khi nói tới “vua” là chúng ta nghĩ ngay đến ngai vàng, hoàng cung, quyền lực, kẻ hầu người hạ, quan quân, vũ khí… Nhưng ngày nay người ta thường gán chức vua cho những ai thành công trong một lãnh vực nào đó. Thế nhưng, mỗi năm cứ đến Chúa nhật cuối cùng thì Phụng Vụ lại mừng kính Đức Kitô là Vua. Vậy Ngài là vua theo ý nghĩa nào?

Khi nghe những trang Tin Mừng và nhìn vào chính con người Chúa Giêsu ta chẳng thấy Ngài có gì vua cả. Ngược lại, ta chỉ thấy Ngài lang thang trên những nẻo đường bụi bậm xứ Palestine, với một vài đệ tử ít ỏi, còn xung quanh là những người nghèo nàn khố rách áo ôm, tật bệnh, tội lỗi…. Vậy tại sao Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta hướng nhìn lên Đức Kitô, Vua của chúng ta? Một vị vua không ngồi trên ngai vàng, nhưng treo trên thập giá. Một vị vua không cai trị bằng quyền uy vũ lực, nhưng dựa trên tình yêu thương xót. Một vị vua không có lãnh thổ trên bản đồ thế giới, nhưng nằm sâu trong trái tim mọi người. Vương quốc của Ngài là vương quốc của chân lý và sự thật, cho nên Ngài quả quyết với ông Philatô và chúng ta hôm nay rằng: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37).

Sự thật mà Chúa Giêsu nói đến và giới thiệu cho nhân loại là một vương quốc tràn ngập yêu thương, đầy ánh sáng, không có gian dối hận thù, không có biên giới chiến tranh, không có vũ khí quyền lực, không có lợi danh vinh quang trần thế hay chém giết lẫn nhau. Vũ khí của vương quốc Chúa Giêsu là tình yêu và lòng thương xót, đã được sống và thực hiện nơi con người Chúa Giêsu. Nên vương quốc này không giới hạn bởi không gian và thời gian, một vương quốc mà Chúa Giêsu qui tụ những ai được chọn và sống đúng theo chân lý mà chính Chúa Giêsu đã là Người thực thi cho điều đó.

Chân lý mà Chúa Giêsu mang đến thế gian không phải là sự hư danh quyền thế và vật chất, nhưng là tinh thần yêu thương và phục vụ cho mọi tầng lớp của xã hội để con người nhận biết Ngài là Đấng được sai đến. Trong suốt cuộc đời của Ngài trên trần thế, Đức Giêsu đã hoàn toàn vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, thể hiện công khai Tình Yêu qua cuộc đời rao giảng Tin Mừng. Vì yêu thương nhân loại, Người mặc lấy thân xác phàm nhân, nghèo khó, cơ hàn, tầm thường, để gần gũi, an ủi, vỗ về, dẫn dắt mọi người đến sự sống vĩnh cửu. Cũng vì yêu thương nhân loại mà Ngài đã hiến tế chính thân mình để minh chứng cho Tình Yêu vô biên đó “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Cuối cùng Ngài đã toàn thắng, chính nhờ sự phục sinh của Ngài mà sự dữ đã bị đẩy lùi, sự gian dối đã bị phơi bầy, để ai tin vào chân lý sẽ được cứu rỗi .

Khi chúng ta đã thuộc về Chúa Giêsu qua phép rửa tội như một bảo chứng, một thẻ thông hành (passport), chúng ta có quyền sống chân lý sự thật đã được trao ban, và tự do trong yêu thương để thực thi quyền công nhân mà chúng ta lãnh nhận. Đã mang quốc tịch do Ngài cấp, tất cả chúng ta phải đứng về sự thật, tận tụy tìm kiếm và sống hết mình cho sự thật đó, thậm chí dù phải hy sinh mạng sống để bảo vệ. Để được tự do đi lại trong Vương quốc sự thật của Thiên Chúa, chúng ta phải bắt chước sống như Chúa Giêsu, biết chạnh lòng thương xót chia sẻ cơm bánh cho những người cùng khổ, không có lòng tư lợi mà luôn sống có tình huynh đệ với anh chị em mình. Đây chính là thẻ thông hành mà chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu, tiếp xúc bất cứ tầng lớp nào, con người nào cũng không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.

Do đó, Vương quốc của Chúa Giêsu không phải là một lãnh thổ, mà trước hết là cộng đoàn, gia đình hay những con người tin theo Chúa và sống tinh thần bác ái yêu thương đối với mọi người. Bởi đó, những ai sống theo chân lý của tình thương, nghĩa là xác tín rằng chỉ có tình thương mới thực sự đem lại công lý hòa bình và hoan lạc cho loài người. Một khi xác tín như vậy, chúng ta sẽ đem hết tài năng, sức lực và thời giờ vào công trình xây dựng một cộng đồng huynh đệ bác ái: tất cả những người ấy sẽ tạo nên nước Đức Kitô ngay hôm nay, ở trong thế giới này.

Lm. Nguyễn Kim Sơn

LÁ THƯ MỤC VỤ 34 lễ KITO VUA B.docx