(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Thông Báo

Trường Việt Ngữ Anre Dũng Lạc sẽ khai giảng niên học 2024 vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy 3/2/2024.

Quý phụ huynh có con em đi học lần đầu xin điền phiếu ghi danh và để lại trong kẹp giấy màu đỏ (red folder), tất cả đều để trên bàn gần cửa ra vào Trung Tâm. Quý phụ huynh cũng có thể ghi danh cho con em vào ngày khai giảng lúc 1 giờ 30 chiều.

Mong sẽ được chào đón đông đảo quý phụ huynh và các học sinh vào ngày khai giảng.

Ban điều hành trường Việt Ngữ Anre Dũng Lạc