(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CÁO PHÓ

Quý Cộng Đoàn thân kính,

Thật buồn để kính báo đến Quý Cha, Quý Srs cùng toàn thể Quý Cộng Đoàn :

Anh JANUARIO TRƯƠNG NGỌC THANH TÙNG – Anh Thứ hai trong gia đình của Anh Huy Cận vừa qua đời tối nay – CN – 08/08.

Xin thành thật chia buồn một lần nữa đến với Anh Chị Huy Cận – Mỹ Hạnh – Quỳnh Tiên & gia đình.

Xin cùng cầu nguyện cho Anh Januario được yên nghỉ trong Chúa và về đoàn tụ với Cụ Bà đêm nay.

Thay mặt BTV & CĐ
Xin Thành Kính Phân Ưu
Ng. Hiệp