(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Theo phong tục Cổ Truyền của Người Dân Đất Việt, chúng ta lại có dịp ĐÓN MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024 sắp đến.

Cộng Đoàn Chúng ta lại có dịp tham gia HỘI CHỢ TẾT, vào 2 Ngày – 16&17/02/2024, do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc tổ chức – tại GIRRAWHEEN SENIOR HIGH SCHOOL, Góc Đường MARANGAROO DRIVE và GIRRAWHEEN AVE.

Ban Thường Vụ, Ban Xã Hội, các Ban Ngành – Đoàn Thể cùng toàn thể các Cá Nhân của Cộng Đoàn, đang ráo riết lên chương trình và chuẩn bị các món ăn, để đóng góp cho Hội Chợ Tết. Vì thế, Chúng Tôi rất cần sự giúp đỡ cũng như mọi đóng góp của Quý Cộng Đoàn. Mọi chi tiết và đóng góp, xin liên hệ với Ban Thường Vụ và Ban Xã Hội.

Ban Thường Vụ & Ban Xã Hội

Xin chân thành cảm ơn các Ban Ngành – Đoàn Thể

và Quý Cộng Đoàn