(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Năm 2019

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2019


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật – 29/12/2019
Lễ Thánh Gia – Quan Thầy CTTTHN Gia Đình


Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – 25/12/2019


Bài Giảng Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2019


Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng CĐCGVN Tây Úc – 16/11/2019


Bài Giảng Lễ Cầu Cho Linh Hồn BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH DIỆM 05/11/2019


Slideshow Rước Kiệu Tháng Mân Côi CĐCGVNTU – 10/2019


Hình – Lễ Khánh Thành Tiền Đường Nhà Chúa CĐCGVNTU – 2019


Hình – Tết Trung Thu – 2019


Đại Hội Phụ Nữ Công Gíao VN Tây Úc – 2019 – Phần 1
Chủ Đề THÁNH HÓA LÒNG CON
Cha Micae Phạm Quang Hồng


Đại Hội Phụ Nữ Công Gíao VN Tây Úc – 2019 – Phần 2
Chủ Đề THÁNH HÓA LÒNG CON
Cha Micae Phạm Quang Hồng


Bài Giảng Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – 15/8/2019


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm – 2019


Hình – Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh – 9/06/2019


Hình – Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức – 8/06/2019


Slideshow – Rước Kiệu và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – 04/05/2019


Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót – 28/04/2019


Hình – Lễ Phục Sinh – 21/04/2019


Slideshow – Lễ Vọng Phục Sinh – 20/04/2019


Slideshow – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Kitô – 19/04/2019


Slideshow – Hoạt Cảnh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Kitô – 19/04/2019


Slideshow – Lễ Tiệc Ly – 18/04/2019


Bài Giảng Chủ Nhật – 21/04/2019 Thánh Lễ Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Bảy – 20/04/2019 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh – 19/04/2019 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC KITÔ


Bài Giảng Thánh Lễ Tiệc Ly – 18/04/2019


Slideshow – Lễ Chủ Nhật Lễ Lá – 14/04/2019


Bài Giảng Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời – 14/04/2019 Khóa 764 Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Cha Linh Nguyền Úc Châu Martin Đinh Trung Hòa


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật Lễ Lá – 14/04/2019


Thuyết Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 6.4.2019 DI NGÔN CUỐI CÙNG Lm Giuse Đinh Trọng Chính

https://www.youtube.com/watch?v=B4SGIv3LJsw https://www.youtube.com/watch?v=JSMSTxQ1mK4

Hình ảnh buổi thuyết giảng Giang TTMChay Cha Chinh 2019 CDCGVNTU 010


Father Joseph 1970-2019


Hình Lễ Tro – 2019


Bài Giảng Lễ Tro Thứ Tư 06/03/2019


Slideshow – Hội Chợ Tết Năm Kỷ Hợi 2019 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc


Hình – Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019


Hình – Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Hình – Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019


Bài Giảng Lễ Mồng Ba Tết – 07/02/2019 Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm


Bài Giảng Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019 Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên


Bài Giảng Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Bài Giảng Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019