(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Hội Phụ Nữ

Đại Hội Phụ Nữ Công Gíao VN Tây Úc – 2019 – Phần 1
Chủ Đề THÁNH HÓA LÒNG CON
Cha Micae Phạm Quang Hồng


Đại Hội Phụ Nữ Công Gíao VN Tây Úc – 2019 – Phần 2
Chủ Đề THÁNH HÓA LÒNG CON
Cha Micae Phạm Quang Hồng


Sinh Hoạt ngày Đại Hội Phụ Nữ Công Giáo Việt Nam Kỳ 12 năm 2010

1.  Tổng Quát

 

 

 

2.  Ban Điều Hành

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI PHỤ NỮ CÔNG GIÁO

(Nhiệm kỳ  2010-2012)

Hội Trưởng Chị     Nguyễn Mộng Huyền

Ph :    9344 1994                       E-mail: mong.huyen.28@hotmail.com

Hội Phó Chị Trần Bạch Mai (Thủy)

Ph: 9349 0075                               Mob: 0401 801 099

Thư Ký Chị    Nguyễn T. Khánh Vân

Ph: 9248 7274   Mob: 0430 088 507   E-mail: vansaphi15@yahoo.com.au

Phụ tá Chị Trần Thị Ngọc Anh

Ph: 9342 5773                               Mob: 0421 253 808

Thủ Qũy Chị Đặng Thị Hải (Tịnh)

Ph: 9284 0484                               Mob: 0431 948 364

Phụng vụ Chị Nguyễn T.Phương Linh

Ph: 9409 8885                               Mob: 0421 130 088

Phụ tá Chị Nguyễn Thị  Kim Hòa

Ph: 9343 5991                               Mob: 0417 859 627

Ẩm Thực Chị Hoàng Thị Bích

Ph: 9328 4078

Phụ tá Chị Nguyễn T.Thanh Trúc

Ph: 92792092

Tiếp Tân Chị Đỗ Thị Ngọc Nhung

Ph: 92493192                                Mob: 0410 241 605

Văn  Nghệ Chị Nguyễn Thu Hương

Ph: 9248 8362   Mob: 0415 390  926   E-mail: alexnguyen02@yahoo.com

 

3.  Sinh Hoạt

Chúc mừng Hội Phụ Nữ Công Giáo Việt Nam Tây Úc đã bế mạc rất tốt đẹp sau hai ngày Đại Hội kỳ thứ 12.

Cám ơn cha Michael Phạm Quang Hồng đã linh hướng các chị trong hai ngày qua.

Xin Xem Sinh Hoạt ngày Đại Hội Phụ Nữ Công Giáo Việt Nam Kỳ 12 năm 2010