Ban Tuyên Úy

Linh Mục Quản Nhiệm: Đominicô Nguyễn Kim Sơn

Khẩn Cấp: 0413 666 825

Email: chasonnguyen@yahoo.com.au

Linh Mục Phụ Tá: Michael Phạm Quang Hồng
Khẩn Cấp: 0423 935 495Email: michaelhongpham@gmail.com

0413666825

 

Giờ làm việc của các Cha

Thứ Hai Ngày nghỉ
Thứ Ba tới Thứ Sáu 8am – 6pm
Thứ Bảy 8am – 11am
Chiều Thứ Bảy và Chúa Nhật Dành cho các Bí Tích

Nhà xứ: 58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061

Telephone: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495

 

Tin Tức và sinh hoạt của các Cha Tuyên Úy Đoàn Úc Châu

Tâm Thư Tuyên Úy Đoàn Úc Châu

Tân Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam