(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Ban Xây Dựng

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM & NHÀ XỨ

Chi tiết bảng chi phí dự trù

Video CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM & NHÀ XỨ

Cho đến nay, kể từ khi được Giấy Phép Xây Dựng Nhà Xứ vào tháng 10/2012 – Cộng Đoàn đã hoàn tất giai đoạn Đấu Thầu và chọn được một Nhà Thầu chuyên nghiệp để thi công xây dựng công trình này với

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM & NHÀ XỨ

Tổng chi phí dự trù là $ 2,799,464

1) Tiền đã trả: $ 402,937

2) Giá nhà xứ cũ: $ 600,000

3) Tiền có được: $ 408,082

Tiền cần được đóng góp: $ 1,388,445

 

Các Công Trình Xây Dựng khác gồm có: Khuôn viên Lưu Giữ Tro Cốt, Đường Xe Chạy hai chiều, Hàng Rào Đá Vôi Song Sắt phía sau Trung Tâm và Nâng Cấp các phương tiện Ga, Điện,Nước cho Trung Tâm v.v…

 

Cha Quản Nhiêm và BTV mời gọi Cộng Đoàn – những ai có dịch vụ cung cấp hay nghề nghiệp chuyên môn trong những việc : Lót Gạch – Thảm – Sơn – Mành Cửa, – Làm Tủ – Bếp và có thể đóng góp cho Cộng Đoàn trong Công Trình này – xin vui lòng liên lạc :

 

Anh Lê Minh        –  Chủ tịch Cộng Đoàn – 0408 917 582

 

Anh Nguyễn Hiệp –  Ban Xây Dựng – 0412 571 835

 

 

Chi Phí và Thu

[easychart type=”vertbar” height=”200″ width=”200″ title=”Trương Trình Gây Quỹ Xây Nhà Xứ (ngàn)” groupnames=”Chi Phí, Tiền Có, Tiền Cần” valuenames=”Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4, Stage 5″ group1values=”500,  600, 600,600,500″ group2values=”400, 100, 100, 200, 200″ group3values=”100,  500, 500, 400,300″]