(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

CHƯƠNG TRÌNH

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lúc 5:30 pm – Chiều THỨ BẢY – Ngày 02 / 10 / 2021

~~~~oOo~~~~

1. TẠI TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ

5:15 pm : Tập trung tại trước Tượng Đài Đức Mẹ

5:30 pm : (a) Dẫn nhập

(b) Thánh ca với 2 tiểu khúc

LM Chủ sự xông hương trong lúc hát

(c) Lần Chuỗi Mân Côi : Năm sự VUI

Ngắm #1: 10 Kinh đầu – Tại trước Tượng Đài Đức Mẹ

Sau phần : Lạy Chuá Giêsu xin tha tội chúng con ….

Hát Ave Maria ( Đội Dâng Hoa nâng cao đèn & hướng về Mẹ )

2. RƯỚC KIỆU( Bắt đầu Ngắm Thứ #2 )

Lưu ý :Khi hát Ave Maria …. sau mỗi chục Kinh từ Ngắm Thứ #1 đến Thứ #5

Xin CĐ đứng lại – Hướng về Kiệu Đức Mẹ – Với Đoàn Dâng Hoa nâng cao đèn & hát

3. THỨ TỰ ĐOÀN KIỆU

1. Thánh Giá – Đèn Chầu

2. Thiếu Nhi

3. Legio – 3 Đội

4. Đội Dâng Hoa – Ca đoàn Theresa phụ trách

5. Bàn Kiệu ( GĐ LCTX phụ trách khiêng Kiệu )

6. Lm Chủ sự và Thừa Tác Viên Giúp Lể

7. GĐ LCTX

8. Giáo dân

4. TRONG NHÀ NGUYỆN

1. Dâng Hoa

2. Thánh Lễ

5. PHÂN CHIA CÔNG TÁC TRONG BUỔI RƯỚC KIỆU 02/10/2021

1. Đội dâng hoa : Ca đoàn Theresa

2. Trật tự Sân trước & Sân sau Trung tâm : Ban Trật Tự – Xin đậu xe trong các khu vực quy định

3. Xướng kinh :

4. Âm Thanh – Livestream – Quay phim – chụp hình : Ban Truyền Thông

5. Cắm Hoa : Tượng Đài Đức Mẹ & Trong Nguyện Đường : Chị Phượng & Ban Cắm Hoa

6. Trang Trí Bàn Kiệu : Chị Tuyết Lan

7. Khiêng Kiệu : GĐLCTX

8. Hướng dẫn Chương Trình Kiệu : BPV – Anh Lê Minh

9. Chuẩn bị Thánh Giá – Đèn Chầu – Bình Hương

NB: Mọi chi tiết – xin liên lạc BPV : Anh Lê Minh – 0408 917 582 Hay Ng. Hiệp – 0412 571 835

CHƯƠNG TRÌNH RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ MÂN CÔI – 02 OCT 2021.doc