(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH CÁC GIỜ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO 2023

* THỨ BẢY (21/01/2023)
Thánh Lễ GIAO THỪA – TẠ ƠN CUỐI NĂM: Lúc 6:00pm
Chủ Tế Thánh Lễ: Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe, SDB
Đồng Tế Thánh Lễ: Cha Đaminh Nguyễn Kim Sơn,
Cha Micae Phạm Quang Hồng,
Và Quý Cha Việt Nam
* CHÚA NHẬT (22/01/2023)
Thánh Lễ MỒNG 1 TẾT – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI: Lúc 10:00am
Lưu ý: KHÔNG CÓ chầu kính Lòng Chúa Thương Xót và Lễ Chiều
* THỨ HAI (23/01/2023)
Thánh Lễ MỒNG 2 TẾT– CẦU CHO TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ: Lúc 7:00pm
* THỨ BA (24/01/2023)
Thánh Lễ MỒNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM: Lúc 7:00pm