(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – Năm A

BÀI ĐỌC I:Is 7, 10-14 "Này trinh nữ sẽ thụ thai".
ĐÁP CA: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh.
BÀI ĐỌC II: Rm 1, 1-7 "Ðức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa".
ALLELUIA, ALLELUIA! – Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta – Alleluia.PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24 "Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".

LỊCH PHỤNG VỤ

19/12 Thứ Hai
20/12 Thứ Ba 6:30pm Tuần IV Mùa Vọng
21/12 Thứ Tư 6:30pm Tuần IV Mùa Vọng
22/12 Thứ Năm 6:30pm Tuần IV Mùa Vọng
23/12 Thứ Sáu 6:30pm Tuần IV Mùa Vọng
24/12 Thứ Bảy 7:00pm

8:00pm

CANH THỨCVỌNG GIÁNG SINH

LỄ VỌNG GIÁNG SINH

25/12 Chúa Nhật 10:00am LỄGIÁNG SINH
3:00pm Không có CHẦUKÍNH LCTX
5:30pm Không có LỄ CHIỀU